Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Differences in Oxidation Mechanism of Selected Bioflavonoids, UV-Vis and IR Spectroelectrochemical Study
Sokolová, Romana ; Fiedler, Jan ; Ramešová, Šárka ; Kocábová, Jana ; Degano, I. ; Quinto, A. ; Křen, Vladimír
The oxidation of selected bioflavonoids (quercetin, rhamnazin, fisetin, rhamnetin, taxifolin, luteolin, silybin and 2,3-dehydrosilybin) was studied by electrochemical and spectroscopic methods. The oxidation mechanism and formation of oxidation products depends on the chemical structure. Only small differences in the chemical structure of compounds with flavone, flavanone and flavonol motif result in extremely variable oxidation pathways and products. Products of oxidation and further decomposition were determined by HPLC-ESIMS/MS and HPLC-DAD.
Mechanismus elektrochemické oxidace flavonoidních sloučenin
Ramešová, Šárka
Mgr. Šárka Ramešová Název: Mechanismus elektrochemické oxidace flavonoidních sloučenin Školitel: Mgr. Romana Sokolová, Dr. Studijní program: Chemie Studijní obor: Fyzikální chemie SOUHRN V této dizertační práci byla studována oxidace rhamnazinu (3,5-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3- methoxyfenyl)-7-methoxychromen-4-on), fisetinu (2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,7- dihydroxychromen-4-on) a rhamnetinu (2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5-dihydroxy-7- methoxychromen-4-on). Tyto intenzivně barevné flavonoidní sloučeniny patří do skupiny látek, které jsou hojně zastoupené v přírodě. Jsou to důležité bioaktivní sloučeniny s antioxidačními, antiagregačními, protizánětlivými, protinádorovými a antivirovými účinky. Flavonoidy byly studovány pomocí elektrochemických metod a UV/Vis spektroskopie ve vodném pufrovaném i nepufrovaném prostředí. Dále byly zkoumány produkty oxidace a následně byl navržen oxidační mechanismus. Oxidační mechanismus je spojený s přenosem elektronů a s následnou chemickou reakcí. Stabilita látek je významně ovlivněna přítomností vzdušného kyslíku. Distribuce oxidačních produktů jednotlivých látek byla sledována pomocí HPLC-MS/MS a HPLC-DAD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Elektrochemické studium rozkladu přírodních barviv používaných na uměleckých památkách
Ramešová, Šárka ; Schwarzová, Karolina (vedoucí práce) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
V této práci byla studována oxidace quercetinu (3,3',4',5,7- pentahydroxyflavon) a luteolinu (3',4',5,7-tetrahydroxyflavon). Tyto intenzivně barevné polyfenolické látky patří do skupiny přirozeně vyskytujících se sloučenin flavonoidů. Studie se týká analýzy produktů rozkladu původních barev. Produkty rozkladu vzniklé během procesu stárnutí mohou být použity jako otisk prstu k určení původní barvy. Degradační procesy flavonoidů byly studovány pomocí elektrochemických metod a UV/Vis spektroskopie ve vodném prostředí. Oxidační mechanismus zahrnuje přenos elektronů spojený s chemickou reakcí a je ovlivněn acidobazickými vlastnostmi quercetinu. Disproporcionační konstanty pK1 a pK2 pro quercetin a pK1 a pK2 pro luteolin byly zjištěny kombinací dvou nezávislých metod: acidobazickou titrací a UV/Vis spektroskopií. Stabilita obou látek významně závisí na přítomnosti kyslíku. Distribuce oxidačních produktů quercetinu ve vodném prostředí v rámci působení kyslíku byla sledována pomocí LC-MS/MS a LC-DAD analýzy.
Oxidation of Bioflavonoids in Respect to their Chemical Structure
Sokolová, Romana ; Ramešová, Šárka ; Kocábová, Jana ; Degano, I.
The electrochemical oxidation of flavone luteolin, flavanone taxifolin and flavonols derived from quercetin was studied by cyclic voltammetry. Only small differences in the chemical structure of bioflavonoids resulted in extremely variable oxidation pathways and products. Products of oxidation and further decomposition were determined by HPLC-ESI-MS/MS and HPLC-DAD.
Oxidation Mechanism of Rhamnetin, a Bioflavonoid Compound
Ramešová, Šárka ; Sokolová, Romana ; Degano, I.
The natural flavonoid rhamnetin (2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one) is important bioactive compound. Rhamnetin was studied in aqueous solution by electrochemical methods. The oxidation mechanism proceeds in sequential steps, which correspond to the hydroxyl oxidation of groups in the three aromatic rings. The study is based on in situ spectroelectrochemistry and identification of products by HPLC-DAD and HPLC–ESI MS/MS.
Reduction and Oxidation of Hydroxyquinolines in Acetonitrile and Dimethylsulfoxide
Sokolová, Romana ; Ramešová, Šárka ; Fiedler, Jan ; Kolivoška, Viliam ; Degano, I. ; Gál, M. ; Szala, M. ; Nycz, J. E.
This study is focused on investigation of oxidation and reduction pathways of selected hydroxyquinoline compounds in nonaqueous solutions. The experimentally obtained reduction potentials are reported to well correlate with calculated values of LUMO energies as well as the obtained oxidation potentials are in a good agreement with theoretical HOMO energies. The cyclic voltammetry, in situ UV/Vis spectroelectrochemistry and in situ IR spectroelectrochemistry confirmed that the oxidation mechanism is complicated. Oxidation unexpectedly proceeds together with protonation of the starting compound. This behaviour was found for all studied compounds, hydroxyquinoline carboxylic acids and also for compounds, where a methyl group is present instead of carboxylic group.
Electrochemistry of Flavonolignans and their Interactions with DNA and Proteins
Pyszková, M. ; Zatloukalová, M. ; Biedermann, David ; Křen, Vladimír ; Ulrichová, J. ; Ramešová, Šárka ; Sokolová, Romana ; Vacek, J.
Electrochemical oxidation of flavonolignans silybin, silydianin, silychristin and their 2,3-dehydroderivatives, was studied using ex situ and in situ cyclic and square wave voltammetry at pyrolytic graphite electrode. The pilot results presented here could be used for further investigation of mechanism of oxidation and reactivity of flavonolignans to DNA and proteins.
Elektrochemická studie rhamnazinu
Ramešová, Šárka ; Sokolová, Romana ; Degano, I.
Rhamnazin (3,5,4’-trihydroxy-7,3’-dimethoxyflavone) patří do skupiny přirozeně se vyskytujících bioflavonoidů. Flavonoidy jsou zpravidla syntetizovány rostlinami a jsou hlavními chromofory ve většině používaných žlutých barviv 1. Flavonoidy byly využívány k barvení tapiserií a dalších historických předmětů již v 16. století 2. Rhamnazin je široce rozšířený v přírodě, především v ovoci, zelenině a čajích 3,4. Tato sloučenina je známá pro své terapeutické účinky, užívá se jako preventivní léčivo při kardiovaskulárních onemocněních, rakovině a hepatitidě 5,6.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.