Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice
Ragulová, Michaela ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek hrající v sezóně 2017/2018 nejvyšší soutěž v České republice - MOL ligu a třetí nejvyšší soutěž v České republice - 2. ligu žen. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, zda jednotlivé týmy mají ve své tréninkové jednotce zařazené regenerační a kompenzační cvičení a jestli je v týmu přítomný fyzioterapeut či nikoli. Metody: Jako metodu ke sběru dat jsem si zvolila formu nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl rozeslán mezi všechny hráčky obou soutěží, které jsou uvedené výše. Celkem bylo analyzováno 112 dotazníků. Výsledky: Z výsledků je patrné, že mezi nejčastější poranění patří zranění oblasti hlezna. Celkem 56,3 % respondentek utrpělo poranění hlezna, dalším nejčastějším zraněním bylo poranění oblasti rukou (50,9 %) a kolenou (46,4 %). Menší skupinu poranění tvořilo zranění oblasti obličeje, hlavy, ramenou a loktů. Křídla a spojky měly nejčastější zranění v oblasti hlezna, naopak střední spojky, pivoti a brankáři v oblasti rukou a kolenou. Klíčová slova: házená, regenerace a kompenzace ve sportu, úrazy ve sportu, úrazy v házené, prevence, fyzioterapie ve sportu
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.