National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Acting as the process of upbringing through discovery and recovery
Kozak, Marianna ; HANČIL, Jan (advisor) ; RAISOVÁ, Michaela (referee)
In my diploma thesis I tried to track and name my path towards the pursuit of authentic, authorial acting approach. By reflection of certain approaches, disciplines and schools that I came along on this journey.
Pohyb a kreativita
Golob, Polona ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; RAISOVÁ, Michaela (referee)
Tématem této magistrské práce je průzkum metod a principů pohybové výchovy, která je vyučována na Katedře Autorské tvorby a Pedagogiky (KATaP). Magisterské studium Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku začalo být vyučováno na DAMU v roce 2015. V průběhu dvou let jsou pohybové kurzy vyučovány třemi profesory. Všichni tři mají odlišné pojetí výuky, avšak usilují o společný cíl – aby studenti získali větší povědomí o svým těle a dosáhli lepší kontroly nad každodenními pohybovými návyky, stejnak tak i o pohybu na jevišti. Přestože je program navržen jako obdoba česky vyučovaného programu, různorodost kultury a temperamentu studentů přispěla k určitým obměnám, což představuje velkou příležitost, jakým směrem se obor na katedře vyvíjí. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se zabývají: držením těl, prostorem a představivostí. Každá kapitola zahrnuje popis cvičení, jež bylo součástí kurzu pohybu na KATaPu a které se vztahuje k danému tématu. Zdrojem popisu cvičení, stejně tak úvah a změn, které jsem pociťovala v průběhu a po cvičení, jsou převzaty z mých poznámek a ze semestrálních poznatků. Každá kapitola je podložena publikovanou teorií, jež dodává pohybovým kurzům teoretický základ. Poslední kapitola je věnována průzkumu vztahu mezi představivostí a pohybem a jak tento vztah ovlivňuje hercovu kreativitu. Hlavním motivem pro vznik diplomové práce je můj vděk za transformaci, kterou si mé tělo prošlo během studia na KATaPu. To je důvod, proč se domnívám, že obsah výuky mého oboru je obohacující jednak pro teoretiky, učitele nebo jiné odborníky ve světě múzických umění, stejně tak jako pro lidi, kteří mají jen zájem dozvědět se něco jiného o svém těle.
Ani tady, ani tam
Hannon, Margaret ; PŠENIČKA, Martin (advisor) ; RAISOVÁ, Michaela (referee)
Ve své diplomové práci se snažím si objasnit, čemu se věnuji a proč. Měla jsem ohromné štěstí, že jsem mohla v životě začít znova. V jedné básni se podařilo zachytit, co jsem v této fázi cítila. Věděla jsem, že chci plně a do hloubky zkoumat to, co jsem studovala na DAMU. Potřebovala jsem se naučit, jak být v klidu a čekat. Uvědomila jsem si, že dech je zcela zásadně spjat s myslí a tělem a přišla jsem na to, jaké trápení může působit ego. Nemyslím tím ego v psychoanalytickém pojetí. Mám na mysli, jak je důležité se oprostit od kritiky, ať už pozitivní nebo negativní, druhých či mé vlastní. Bez tohoto kroku nelze kultivovat vlastní projev. Při psaní jsem vycházela ze sebe a skrze proces psaní jsem byla otevřenější vůči všemu, co jsem se učila na seminářích každý den. Tajemství tkví v tom, nestarat se o to, jestli jsem dobrá nebo ne. Není důležité být dobrá. Ale být sama sebou. Jak řekl jeden pedagog, „Je to těžké a velmi jednoduché.“ Nakonec jsem dospěla do bodu, kdy jsem o sobě napsala dost. Nyní je čas přemístit ohnisko pozornosti směrem do světa, k divákům.
REDEFINOVÁNÍ ROLE UČITELE JAKO PERFORMERA
Mendoza Piedrahita, Isabel Cristina ; RAISOVÁ, Michaela (advisor) ; MALANÍKOVÁ, Hana (referee)
Redefinování role učitele použitím divadelních dílen založených na psychosomatickém přístupu v komunitě bez divadelního povědomí umožnilo účastníkům ocenit a prozkoumat své vlastní kreativní schopnosti, vedlo k rozšíření jejich kreativity a uvědomění si své tělesnosti a zodpovědnosti za tvorbu bezpečného a plodného prostředí k učení. Tato dizertační práce analyzovala mezinárodní experiment, který testoval trénink šestičlenného týmu z Katedry autorské tvorby a pedagogiky a nabídl možnost aplikace psychosomatického přístupu.
The past as a leitmotif in Stewart Parker's dramatic work for stage
Raisová, Michaela ; Pilný, Ondřej (advisor) ; Wallace, Clare (referee)
The main objective of this thesis is to analyze the use of the past in Stewart Parker's dramatic work for the stage. A recent historian Hayden White formulated that the work of a historian is in fact similar to the work of a historical fiction writer - the difference lies mainly in the extent of their invention. In that respect, Parker's work can be regarded as a fictional alternative to the official depiction of history. In his plays, Stewart Parker often deals with the Troubles and Northern Irish history and politics. Apart from using real historical events around which Parker revolves the plot of his plays, he often explores the effects of personal pasts of his characters and uses it as leading dynamics in the plays. The main motto of his plays is 'coming to terms with the past'. His plays also often feature ghosts which can be regarded as a reflection of the past. In my thesis, I examine their role and Parker's use of the past in Spokesong, Catchpenny Twist, Nightshade, Pratt's Fall, Northern Star, Heavenly Bodies and Pentecost.
Voice work: Synergy of approaches
Raisová, Michaela ; VOSTÁRKOVÁ, Ivana (advisor) ; POTUŽÁKOVÁ, Markéta (referee)
This thesis presents a translation of selected texts and excersises concerning voice work shaped by Patsy Rodenburg. Rodenburg is a reknown voice coach and lecturer. The author of this thesis compares Rodenburg's approach, which she got acquainted with during her four-month stay at Regent's University in London in 2013, with an approach taught at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy at the Academy of Performing Arts in Prague. This thesis is an attempt to combine different approaches to voice work into a holistic methodology, as the author describes her own experience in this field - both as a student and a lecturer.

See also: similar author names
2 Raisová, Michaela
3 Raisová, Miloslava
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.