Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER57
Růžička, Bohdan
Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).
Sborník příspěvků multioborové konference LASER57
Růžička, Bohdan
Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).
Sborník příspěvků multioborové konference LASER56
Růžička, Bohdan
Konference LASER 56 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).\n\n
Sborník příspěvků multioborové konference LASER56
Růžička, Bohdan
Konference LASER 56 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).\n\n
Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C
Růžička, Bohdan ; Wilfert, Otakar (vedoucí práce)
V disertační práci je prezentován návrh, vývoj a realizace laserového systému se stabilizovanou optickou frekvencí, který by se mohl stát základem etalonu vlnových délek České republiky pro telekomunikační pásmo v blízké infračervené oblasti spektra. Přeladitelným zdrojem laserového záření je polovodičová laserová DFB dioda. Pro její optimální provoz byl vyvinut proudový a teplotní kontrolér. Laser je předstabilizován s využitím FM spektroskopické techniky na rezonanční křivku pasivního F-P rezonátoru. Tato rychlá zpětnovazební smyčka vylepšuje spektrální parametry laseru. Střed rezonanční frekvence F-P rezonátoru – optická frekvence laseru je pomocí metody derivační spektroskopie stabilizován na absorpční spektrální čáru izotopicky čistého acetylenu 13C2H2. Podařilo se dosáhnout relativní stability optické frekvence 10E-12 .
Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55
Růžička, Bohdan
Conference LASER 54 je událost, kdy se specialisté z oboru mohou setkat navzájem. Pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Jejich společným jmenovatelem jsou lasery a laserové aplikace.
Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55
Růžička, Bohdan
Conference LASER 54 je událost, kdy se specialisté z oboru mohou setkat navzájem. Pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Jejich společným jmenovatelem jsou lasery a laserové aplikace.
SMV-2012-13: Měřící stanice pro třídění feromagnetického materiálu
Růžička, Bohdan
Vývoj metody, která umožní orientačně měřit a porovnávat kvalitu vstupního feromagnetického materiálu používaného při výrobě toroidních jader. Součástí zakázky byl i funkční vzorek.
Sborník příspěvků multioborové konference LASER 54
Růžička, Bohdan
Conference LASER54 je událost, kde se navzájem setkávají specialisté z různých oborů. Pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Jejich společným jmenovatelem jsou lasery a laserové aplikace.
Sborník příspěvků multioborové konference LASER53
Růžička, Bohdan
Konference LASER 53 je akce, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Ružička, Bohuslav
1 Růžička, Bronislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.