Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.
Posouzení obecné metodiky hodnocení přípustnosti nalezených indikací během provozu v heterogenních svarech na zařízeních JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zprávě je vypracováno posouzení obecné metodiky hodnocení přípustnosti nalezených indikací během provozu v heterogenních svarech na zařízeních JE připravované pod hlavičkou Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) - Zvláštní případy zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER - Případ 7/2016. Posudek porovnává hlavní kroky předkládané metodiky se standardem R6, který byl použit jako podklad k vypracování tohoto posudku.\n
Posouzení výpočtové dokumentace čtyř vybraných případů zabývající se hodnocením nalezených indikací ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zprávě je vypracováno posouzení výpočtové dokumentace čtyř vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací ve svarových spojích na zařízeních českých JE. Pro každý případ je detailně analyzován zvolený přístupu k hodnocení konkrétního případu nálezu. Konkrétně je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálů, zatížení, možného rozvoje indikace, provedené kategorizace napětí a hodnocení zbytkových napětí. V závěru každého posuzovaného případu je hodnocena celková průkaznost předložené dokumentace.
Posudek metodiky hodnocení VERLIFE 2013-Příloha C (INTEGRITY AND LIFETIME ASSESSMENT PROCEDURE OF RPV INTERNALS IN WWER NPP'S DURING OPERATION)
Gabriel, Dušan ; Pták, Svatopluk ; Hrubý, Zbyněk ; Machová, Anna ; Plešek, Jiří ; Krásný, I.
Zpráva obsahuje posudek metodiky hodnocení VERLIFE 2013-Příloha C (INTEGRITY AND LIFETIME ASSESSMENT PROCEDURE OF RPV INTERNALS IN WWER NPP'S DURING OPERATION)
Scalable algorithm for non-linear problems of solid mechanics
Dobiáš, Jiří ; Pták, Svatopluk ; Dostál, Z. ; Kozubek, T. ; Markopoulos, A.
The paper is concerned with a novel algorithm for solution to contact problems stemming from the TFETI domain decomposition method.Our new algorithm exhibits both parallel and numerical scalabilities. Numerical experiments include solutions to steady-state problems with non-linear effects.
Vývoj efektivního paralelního BDDC řešiče pro úlohy lineární pružnosti
Šístek, Jakub ; Čertíková, Marta ; Burda, P. ; Neumanová, E. ; Pták, Svatopluk ; Novotný, Jaroslav ; Damašek, Alexandr
Naším cílem je vyvinout efektivní implementaci metody BDDC, kterou lze použít pro řešení velkých úloh dnešní výpočetní mechaniky a strukturální analýzy. Paralelní přístup je nezbytný pro využití výkonných počítačů. Uvádíme výsledky výpočtů pro úlohy 3D lineární pružnosti.
Škálovatelné algoritmy pro řešení kontaktních problémů s geometrickými a materiálovými nel
Dobiáš, Jiří ; Pták, Svatopluk ; Dostál, Z. ; Vondrák, V.
Příspěvek popisuje novou verzi metody rozložení oblasti FETI a její aplikaci na řešení kontaktních problémů.
Semikoercivní kontaktní problémy
Pták, Svatopluk ; Dobiáš, Jiří ; Dostál, Z. ; Vondrák, V.
Tato práce se zabývá aplikací FETI metody rozkladu oblasti na podoblasti ne řešení kontaktních problémů. Jsou ukázány výsledky numerických experimentů semikoercivních případů.
FETI based solution of contact problems with large displacements
Dostál, Z. ; Horák, D. ; Vondrák, V. ; Dobiáš, Jiří ; Pták, Svatopluk ; Gabriel, Dušan
The paper deals with application of the FETI (Finite Element Tearing and Interconnecting) method to finite element solution of contact problems while taking into account another nonlinearity, namely the large displacements and rotations.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.