Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spolupráce občanského sektoru a veřejné sféry ve vybrané lokalitě - ORP Železný Brod
Horáková, Silvie ; Prudký, Libor (vedoucí práce) ; Navrátil, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda existuje spolupráce mezi občanským sektorem a veřejným sektorem ve vybrané lokalitě - Železný Brod - a to se zaměřením na problematiku chudoby a sociální vyloučení. Dále bude tato spolupráce posouzena z pohledu vybraných respondentů. Teoretická část práce popisuje několik modelů spolupráce, situaci v České republice, důležitost neziskových organizací v sociálních službách a zdravotnictví a chudobu a sociální vyloučení. Empirická část se zabývá metodou a technikou sběru dat a technikou analýzy dat. Dále je zde uvedeno zdůvodnění výběru lokality a cílové skupiny respondentů pro výzkum. V části Výsledky jsou prezentovány výsledky analýzy zkoumané lokality a výpovědí respondentů a je odpovězeno na stanovené výzkumné otázky. Klíčová slova: neziskové organizace, veřejná správa, spolupráce, partnerství, chudoba, sociální vyloučení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.