Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Co skrývají známky na vysvědčení?
Münich, Daniel ; Protivínský, T.
Our analysis shows that the differences between boys' and girls' grades is not a result\nof differences in the way stress affects test results, nor a difference in pupils' liking for or\naversion to the subject in question. The likely cause of the difference in grades between girls\nand boys is that the grades are influenced by the pupils' socio-emotional skills.
Vliv indikátorů na dosažené skóre v testu z anglického jazyka MANA 2005
Protivínský, Tomáš ; Zvára, Karel (oponent) ; Omelka, Marek (vedoucí práce)
N5zev prace: VHv indikatoru na dosa^ene skore v testu z anglickeho jazyka MANA2005 Autor: Tomas" Protivinsky Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Ing. Marek Omelka E-mail vedouciho: omelka@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace analyzuje data ziskana testy Maturita naneffsto 2005. Zabyva se vlivem jednotlivych faktoru na dosazene skore z anglickeho jazyka, hodnoti je z hlcdiska jejich vyznamnosti a snazi se odhalit vztahy mezi nimi. Nejdfive uvazuji jednoduche modely s jednim vysve-tlujicim faktorem. Zde jsem se zamčfil pf edevgim na typ Skoly (gymnazium, SOS, SOU) a jeji polohu (die pfislugnosti ke kraji) a pohlavi zaka. V praci take kratce diskutuji mozn6 pficlny pozorovanych rozdilu. Tyto dilcl vysledky pak na zdv^r porovnavam s celkovou analyzou, ktera do modelu zahr- nuje vSechny sledovane faktory. Zahrnul jsem i strucny popis zamgfeni a organizace testu Maturitananecisto. Klicova slova: Linearni regrese, analyza rozptylu Title: Effect of indicators on adjusted score in Englishlanguage test MANA 2005 Author: TomaS Protivinsky Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Marek Omelka Supervisor's e-mail address: omelka@karlin.inff.cuni.cz Abstract:The thesis analyzes a data acquired in the test Maturita naneclsto 2005. It...

Viz též: podobná jména autorů
1 Protivínský, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.