Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomika sdílení dopravních prostředků (car sharing)
Prokop, Vladimír ; Škubna, Ondřej (vedoucí práce) ; Jana, Jana (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá problematiku sdílení dopravních prostředků, konkrétně formu družstevnického a komerčního modelu sdílení automobilů neboli car-sharing. Práce vymezuje základní pojmy z oblasti car-sharingu, zasazuje jej do konceptu ekonomických souvislostí v souladu s udržitelným rozvojem dopravy a popisuje situaci car-sharingu v České republice. Práce také v aplikační části za pomoci dotazníkového šetření posuzuje využitelnost družstevního modelu car-sharingu u studentů a mladších pracujících v českém prostředí a následně porovnává tento model s dalšími druhy dopravy z ekonomického hlediska a zjišťuje zájem o car-sharing.

Viz též: podobná jména autorů
2 Prokop, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.