National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Use of online marketing in chosen sports e-shop
Procházková, Petra ; Štědroň, Bohumír (advisor) ; Janák, Vladimír (referee)
Title: The Use of online marketing in chosen sports e-shop Objectives: The objective of this thesis is to evaluate the use of online marketing in chosen sports e-shop Kolo-park.cz. The objective is to evaluate the use and settings of individual online marketing channels with emphasis on evaluating settings and structure of PPC campaigns. Then recommend suitable settings and structure of individual online marketing channels on the grounds on data analysis and also suggest new strategy of online marketing channels on the basis of framework See-Think-Do-Care, Methods: Methods used in this thesis: observation of online marketing area, monitoring and synthesis, analysis of PPC campaigns, analysis of e-mailing campaigns, analysis of commodity comparators settings, SEO analysis and analysis of social media. Next used methods were monitoring and synthesis. Results: The result contains recommendation to improve the structure and settings of online marketing channels/tools to achieve better results of Kolo-park.cz online marketing activities. The result is a new created strategy of individual online marketing tools/channels on the basis of framework See-Think-Do-Care. Audience, targeting, relevant content and the way how to measure online marketing activities depending on customer's buying cycle is defined...
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of NTK (behind-the-scenes view) was presented as part of the event. At the same time, colleagues from the Slovak Republic were introduced to the Czech eLIB and its goals.
Fulltext: Download fulltextPDF
Specific problems of beginners at study of programming and possibilities of their solution
Procházková, Petra ; Pecinovský, Rudolf (advisor) ; Pavlíčková, Jarmila (referee)
This thesis deals with the problems of beginners in the study of programming at University of Economics in Prague, Faculty of Informatics and Statistics. This applies particularly to students who are studying the subject Programming in Java.
17th Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing research of ASICS brand image
Procházková, Petra ; Voráček, Josef (advisor) ; Višněvský, Andrej (referee)
Title: Marketing research of ASICS brand image Objectives: The objective of the inquiry is to identify the image of the ASICS brand by view of Czech consumers of products associated with running. The aim is to find out how is ASICS brand perceived by runners, what is brand awareness among Czech consumers of running products, knowledge of the brand and experience with ASICS brand. Then, to make suggestion that could improve ASICS brand image in the Czech market. Methods: The marketing research used in this survey is in the form of an electronic questionnaire. It is quantitative structured marketing research. Results: The inquiry results show that the awareness of ASICS brand is highest among brands specialized in running. However, ASICS is third, following Adidas and Nike. ASICS brand is associated with words like shoes, running, quality, comfort, sport and technology. 87% of respondents know ASICS brand. ASICS is perceived as a credible, successful, and important on market with running equipment; modern, and favorite. In the front of view of product is brand founded as a brand, offering new technology product with good-looking design, high quality product and purely sporty product. However, on the Czech market ASICS has weak propagation. Only 13% could connect ASICS with some athlete, team or sport...
The Current Discussion about Sex Education in the Czech Republic and the Roman Catholic Church's View on This Issue
Procházková, Petra ; Hošek, Pavel (advisor) ; Bargár, Pavol (referee)
This work deals with sex education in the Czech Republic and Roma Catholic's concept of sex education. The first part is focused on concept of sexuality, the definition of sex education, its objectives, principles and methods in relation to the concept of education institutions and selected experts. It also includes a description of the historical context of the development of education. The second part is devoted to the Roman Catholic's view of human sexuality, sexual pedagogy, the role of parents in sex education, its principles and methods. The last part is focused on comparing of the Roman Catholic's concept of sex education with the opinion of experts and educational institutions in the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sex Education and Christianing Focused on Czech Republic
Procházková, Petra ; Hošek, Pavel (advisor) ; Bargár, Pavol (referee)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Sexuální výchova a křesťanství se zaměřením na ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Petra Procházková Katedra: Katedra religionistiky Vedoucí práce: Doc. Pavel Hošek, ThD. Studijní program: Teologie Studijní obor: Humanitární a pastorační práce Rok vydání: 2012 This work deals with sex education, and Christianity in the Czech Republic. The first chapters are focused on basic concepts that are related to sex education, sex education definition, the concept of sex education, its levels, principles and objectives. The introduction of sex education is a description of its historical context. The second half is devoted to Christian churches view on sexual education, Christian values, Christian principles and the principles of sex education, the specific forms and documents of the Church, who by this subject. The last part is focused on comparing the Christian concept of sex education with the opinion of experts of different professions, whose gaze is focused mainly on sex educaion in educational institutions.
Transsexualism - Human Relations with a View to Partner Relation
Procházková, Petra ; Klimešová, Anna (advisor) ; Milfait, René (referee)
This essay is about transsexualism. You can read about history of this word and its definition. There is part about diagnosis, treatment and about work with people, who have problems with their gender identification. You can learn about other words, which related with transsexualism and you can get know something about medical care or about facts, which related to this theme. There are parts about social, juridical and spiritual views, which can be very interesting. The important part is about human relations. There is part about family, friends or about relations in institutions (school, employment). Another part attends to relationship between partners. One of these partners has problem with transsexualism. The last part of this essay is based on two conversations, which were done with people, who have problem with their gender identification. You can get know about their opinions of relationship between partners. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 PROCHÁZKOVÁ, Pavla
33 PROCHÁZKOVÁ, Petra
11 Procházková, Pavla
1 Procházková, Pavlína
33 Procházková, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.