National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Participation in the 20th Annual Meeting of the National Commission for Services aiming at cooperation between Slovak libraries and sharing examples of good practice in providing services and accessing electronic information resources. The NTL experience was also presented in the event. The benefit of the event was also the opportunity to exchange experiences and to discuss the current problems with colleagues from the Slovak Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
Assessment of the effectiveness of advanced oxidation processes via ecotoxicity tests
Procházková, Petra ; Vávrová, Milada (referee) ; Zlámalová Gargošová, Helena (advisor)
Recently, an increasing problem in wastewater treatment is the insufficient removal of organic pollutants. These substances can be toxic to the environment already in a small amount, either acutely or chronically. The goal is therefore to develop of technologies that ensure their effective removal. One possibility is to use advanced oxidation processes. Advanced oxidation processes work on the principle of non-selective oxidation mediated by OH radicals. Several methods such as O3/H2O2 (Peroxone), UV/H2O2 or Fenton´s reaction can be used to generate them. The aim of this thesis was to evaluate the effectiveness of the used advanced oxidation processes in wastewater treatment via ekotoxicity tests. Wastewater samples treated with advanced oxidation processes on the pilot unit showed low values of acute toxicity for selected test organisms (D. magna, T. platyurus, S. alba, L. minor). For the sample of waste water that was treated with the UV/H2O2 on AOP laboratory unit, there was an increase in acute toxicity on the testing organism D. magna and L. minor. The similar effect was observer in the tests with the D. magna with the model samples treated with the same method, while the tests on the L. minor showed a reduction in toxicity.
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Use of online marketing in chosen sports e-shop
Procházková, Petra ; Štědroň, Bohumír (advisor) ; Janák, Vladimír (referee)
Title: The Use of online marketing in chosen sports e-shop Objectives: The objective of this thesis is to evaluate the use of online marketing in chosen sports e-shop Kolo-park.cz. The objective is to evaluate the use and settings of individual online marketing channels with emphasis on evaluating settings and structure of PPC campaigns. Then recommend suitable settings and structure of individual online marketing channels on the grounds on data analysis and also suggest new strategy of online marketing channels on the basis of framework See-Think-Do-Care, Methods: Methods used in this thesis: observation of online marketing area, monitoring and synthesis, analysis of PPC campaigns, analysis of e-mailing campaigns, analysis of commodity comparators settings, SEO analysis and analysis of social media. Next used methods were monitoring and synthesis. Results: The result contains recommendation to improve the structure and settings of online marketing channels/tools to achieve better results of Kolo-park.cz online marketing activities. The result is a new created strategy of individual online marketing tools/channels on the basis of framework See-Think-Do-Care. Audience, targeting, relevant content and the way how to measure online marketing activities depending on customer's buying cycle is defined...
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of NTK (behind-the-scenes view) was presented as part of the event. At the same time, colleagues from the Slovak Republic were introduced to the Czech eLIB and its goals.
Fulltext: Download fulltextPDF
Specific problems of beginners at study of programming and possibilities of their solution
Procházková, Petra ; Pecinovský, Rudolf (advisor) ; Pavlíčková, Jarmila (referee)
This thesis deals with the problems of beginners in the study of programming at University of Economics in Prague, Faculty of Informatics and Statistics. This applies particularly to students who are studying the subject Programming in Java.
17th Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing research of ASICS brand image
Procházková, Petra ; Voráček, Josef (advisor) ; Višněvský, Andrej (referee)
Title: Marketing research of ASICS brand image Objectives: The objective of the inquiry is to identify the image of the ASICS brand by view of Czech consumers of products associated with running. The aim is to find out how is ASICS brand perceived by runners, what is brand awareness among Czech consumers of running products, knowledge of the brand and experience with ASICS brand. Then, to make suggestion that could improve ASICS brand image in the Czech market. Methods: The marketing research used in this survey is in the form of an electronic questionnaire. It is quantitative structured marketing research. Results: The inquiry results show that the awareness of ASICS brand is highest among brands specialized in running. However, ASICS is third, following Adidas and Nike. ASICS brand is associated with words like shoes, running, quality, comfort, sport and technology. 87% of respondents know ASICS brand. ASICS is perceived as a credible, successful, and important on market with running equipment; modern, and favorite. In the front of view of product is brand founded as a brand, offering new technology product with good-looking design, high quality product and purely sporty product. However, on the Czech market ASICS has weak propagation. Only 13% could connect ASICS with some athlete, team or sport...

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 PROCHÁZKOVÁ, Pavla
36 PROCHÁZKOVÁ, Petra
11 Procházková, Pavla
1 Procházková, Pavlína
36 Procházková, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.