Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity
Procházka, Šimon ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého bude vycházet při následném rozhodování oddělení marketingu České spořitelny pro období 2019 - 2021. Metody: K naplnění stanovených cílů byla použita v této práci analýza sekundárních dat a jejich vzájemná komparace. Dále pak individuální pozorování sponzorských aktivit České spořitelny v roce 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018. Poslední významnou metodou byl kvalitativní rozhovor s vedoucím oddělení sponzoringu a následná diskuze s členy jeho oddělení. Výsledky: Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že je prostor ke zlepšení marketingové komunikace v závislosti na sponzorských aktivitách. Součástí práce je návrh doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Klíčová slova: marketingová komunikace, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, Kolo pro život
Prokrastinace s možností spolupráce
Procházka, Šimon ; Janotík, Tomáš (vedoucí práce) ; Maršál, Aleš (oponent)
V této práci zabývající se prokrastinací jsem se chtěl věnovat jevu, kterého jsem si všiml při studiu mikroekonomie na IES a to toho, že když se odevzdávaly úkoly, tak bylo možno vidět, že většina byla odevzdána zhruba do dvou hodin před termínem odevzdání. A já se chtěl zaměřit na to, jakou roli hrála prokrastinace a její očekávání při odevzdávání úkolů, jakou roli hrálo využívání spolupráce při zhotovování těchto úkolů a tudíž do jaké míry je prokrastinace výsledkem kolektivní vyčkávací hry, kdy studenti přebírají od ostatních již zhotovené části, či zda vůbec tato hra probíhá. Tento problém se pokouším zodpovědět pomocí nástrojů teorie her. Klíčová slova Prokrastinace Teorie her Třídění equilibrií Spolupráce Skupinová dynamika 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.