Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii se zaměřením na Českou republiku
Průchová, Michaela ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Má práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii, přičemž největší důraz je kladen na Českou republiku. Hlavním cílem mé práce je zhodnotit a navrhnout vhodná opatření, která by přispěla ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí v České republice. Nejdůležitější metody využívané v mé práci jsou vědecký popis a indukce. Hojně jsem využívala také statistická data, která jsou vázána jak k českému, tak k evropskému trhu práce. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol, přičemž první z nich je věnována úvodu do problematiky a specifikům rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Druhá kapitola se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, příčiny a dopady nezaměstnanosti a vývojem v členských státech. Poslední kapitola je primárně zaměřena na nezaměstnanost mladých lidí v České republice, její vývoj a opatření proti nezaměstnanosti. V závěru práce konstatuji, že opatření zaváděná jak Evropskou unií, tak Českou republikou mají na situaci mladých lidí na trhu práce v Česku kladný vliv. Nelze však s jistotou říci, která opatření jsou nejpřínosnější, neboť vždy záleží také na vnějších vlivech a celkovém stavu ekonomiky. Avšak celkově jsem vyhodnotila jako přínosná ta opatření, která přispívají k rozvoji osobnosti a dovedností a k využití potenciálu mladých lidí. Toho může být dosaženo především pomocí vzdělávacích kurzů, poradenství, či formou stáží a odborných praxí. Jako doporučení do budoucna uvádím prohlubování současných snah o podporu skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodněny, přičemž se zaměřit především na vzdělávání, poskytování pracovních zkušeností a zvyšování kvalifikace.

Viz též: podobná jména autorů
1 Průchová, Magdaléna
2 Průchová, Markéta
2 Průchová, Martina
1 Průchová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.