Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matematika v japonských školách
Prášek, Karel ; Pilous, Derek (oponent) ; Vondrová, Naďa (vedoucí práce)
Název: Matematika v japonských školách Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické vzdělávání s českým. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část je věnována japonskému školství, jeho historii, současné podobě a postavení žáka a učitele v japonské společnosti. Druhá část představuje vybrané metody výuky matematiky používané na základních a středních školách v Japonsku. Dále popisuje fenomén zvaný "lesson study" a jeho vliv na zlepšení výuky, porovnává japonské školní osnovy s českým rámcovým vzdělávacím programem a na závěr poukazuje na úspěchy japonského matematického vzdělávání a motivaci žáků ke studiu matematiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.