Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role genu Disp3 v buněčné proliferaci
Ditrychová, Karolína ; Zíková, Martina (vedoucí práce) ; Pospíchalová, Vendula (oponent)
Jedním z hlavních projektů naší laboratoře je výzkum funkce proteinu Dispatched 3 (DISP3). Tento protein se řadí do rodiny proteinů obsahujících sterol sensing doménu (SSD). Gen, který ho kóduje, byl dříve popsán jako regulovaný thyroidním hormonem a k jeho expresi dochází především v neurální tkáni. Naše nepublikovaná data ukazují jeho zvýšenou hladinu v meduloblastomech, velice častých nádorech mozečku u nezletilých. Na základě těchto zjištění jsme začali studovat roli DISP3 v lidských rakovinných buňkách. Cílem této práce je sledovat vliv zvýšené nebo snížené exprese DISP3 na buněčnou proliferaci a diferenciaci jednak v lidských buněčných liniích, jednak v myšších neurálních progenitorech. Za tímto účelem jsme si vybrali buněčné linie DAOY a D341 pocházející z lidských meduloblastomů, které se výrazně liší mírou exprese DISP3, a linii myšších neurálních multipotentních progenitorů C 17.2, v nichž je DISP3 exprimován velmi slabě. Ukázali jsme, že zvýšená exprese DISP3 v buněčných liniích DAOY a C 17.2 vede ke zvýšení buněčné proliferace. Dále jsme diferencovali buněčnou linii C 17.2 do neuronů a astrocytů a sledovali, že buňky se zvýšenou expresí DISP3 projevují menší ochotu podstoupit diferenciační proces, což jsme následně potvrdili pomocí specifických markerů. Za použití CRISPR-Cas9 systému...
Regulatory mechanisms of WNT signalling
Pospíchalová, Vendula
AB S úspěšno v této si rakovin β signaliz na velm transkrip komplex vstupuje dráhu sp úrovníc P nepublik publikac o poziti studie c buňkách dvou m Hic1 in HIC1, o transkrip střevním zvýšeno V řídící vý BSTRAKT Signální drá ou embryog ignální dráz ny. β-katenin je zace Wnt/β- mi nízké ú pce cílovýc x je degrad e do jádra, pecifickými h regulován Podkladem kovaná dat ce se zaměř ivním vlivu charakterizu h střevního myších kmen vivo. Závěr o interakci p pčního repr m epitelu, c ou citlivost k Věřím, že n ývoj živočic T áha Wnt je genezi, regen ze tudíž ved e hlavním v -katenin). V úrovni neu ch genů pro dační kompl kde vytvář i, a spouští t na celkově a pro předk ta, jež maj řuje na pořa u jaderné b uje protein epitelu exp nů s cílenou rečná kapit polypeptidu resoru HIC1 což má za n k rakovinné naše výsled chů. jednou z h neraci tkání dou ke vznik vnitrobuněč V nestimulov stálou degr oto neprobí lex inaktivo í komplexy tak expresi až stovkou r kládanou di í za cíl lé adí posttrans bílkoviny D TROY jak primujicích u změnou v ola obsahuj u HIC1 se č 1 a v neposl následek ne ému bujení. dky přispěly hlavních ce í a homeost ku vrozený čným prostř vaných buňk radací za íhá. Naopak ován a hladi y s transkrip cílových ge různých fak isertační pr épe porozum slačních úp Dazap2 na h ko nový inh LGR5. Pos v genu Hic1 je...
Regulatory mechanisms of WNT signalling
Pospíchalová, Vendula ; Kořínek, Vladimír (vedoucí práce) ; Trka, Jan (oponent) ; Bryja, Josef (oponent)
AB S úspěšno v této si rakovin β signaliz na velm transkrip komplex vstupuje dráhu sp úrovníc P nepublik publikac o poziti studie c buňkách dvou m Hic1 in HIC1, o transkrip střevním zvýšeno V řídící vý BSTRAKT Signální drá ou embryog ignální dráz ny. β-katenin je zace Wnt/β- mi nízké ú pce cílovýc x je degrad e do jádra, pecifickými h regulován Podkladem kovaná dat ce se zaměř ivním vlivu charakterizu h střevního myších kmen vivo. Závěr o interakci p pčního repr m epitelu, c ou citlivost k Věřím, že n ývoj živočic T áha Wnt je genezi, regen ze tudíž ved e hlavním v -katenin). V úrovni neu ch genů pro dační kompl kde vytvář i, a spouští t na celkově a pro předk ta, jež maj řuje na pořa u jaderné b uje protein epitelu exp nů s cílenou rečná kapit polypeptidu resoru HIC1 což má za n k rakovinné naše výsled chů. jednou z h neraci tkání dou ke vznik vnitrobuněč V nestimulov stálou degr oto neprobí lex inaktivo í komplexy tak expresi až stovkou r kládanou di í za cíl lé adí posttrans bílkoviny D TROY jak primujicích u změnou v ola obsahuj u HIC1 se č 1 a v neposl následek ne ému bujení. dky přispěly hlavních ce í a homeost ku vrozený čným prostř vaných buňk radací za íhá. Naopak ován a hladi y s transkrip cílových ge různých fak isertační pr épe porozum slačních úp Dazap2 na h ko nový inh LGR5. Pos v genu Hic1 je...
The role of CUP-4 protein in Wnt signalling
Žídek, Radim ; Macůrková, Marie (vedoucí práce) ; Pospíchalová, Vendula (oponent)
Wnt signalizace je nezbytná pro správný vývoj organismů a zachování homeostáze v dospělosti. Její narušení je častou příčinou onemocnění. U háďátka Caenorhabditis elegans řídí Wnt signalizace celou paletu vývojových procesů, mezi něž patří také migrace Q neuroblastů a jejich dceřinných buněk. Jediný Wnt, který se podílí na tomto procesu, EGL-20, spouští kanonickou dráhu přenosu Wnt signálu přes β-katenin v QL, ale nikoliv v QR neuroblastu, což vede k tomu, že QL zůstane v zadní části těla, zatímco QR migruje anteriorně. Tato migrace představuje užitečný nástroj pro studium Wnt signalizace. Nedávno bylo zjištěno, že také mutace genu cup-4 způsobuje poruchu migrace QL neuroblastu u malé části mutantní populace. cup-4 kóduje protein z rodiny ligandem ovládaných iontových kanálů, který se podílí na endocytóze v coelomocytech, specializovaných fagocytických buňkách v tělní dutině C. elegans. V této práci uvádím výsledky mé snahy o umístění CUP-4 do Wnt signalizace a objasnění mechanismu jeho fungování. Zjistil jsem, že CUP-4 je v signální dráze zapotřebí dříve než PRY-1/Axin, který se účastní přenosu signálu v cílových buňkách, a pravděpodobně později než adaptin AP2, který je důležitý pro opětovné využití proteinu Wntless (Wls), receptoru sloužícího k dopravě Wnt proteinu ve Wnt produkujících buňkách....
Tumour Suppressor HIC1 - a novel inhibitor of Wnt Signalling
Pospíchalová, Vendula ; Filipp, Dominik (oponent) ; Kořínek, Vladimír (vedoucí práce)
1. ABSTRACT In all metazoan organisms Wnt ligands regulate various developmental and physiological processes during embryogenesis and also in adult tissues. Moreover, deregulation in Wnt-related signalling is associated with several human disorders including cancer. In the so-called canonical pathway, activation of the Wnt receptor complex Frizzled/LRP triggers a complex network of molecular events that ultimately lead to the stabilization of β-catenin and formation of TCF/β- catenin heterodimers in the nucleus. These protein complexes drive expression of a specific set of genes that control the cell fate decision. The Wnt pathway is tightly regulated by several mostly negative feedback loops involving scores of extracellular, cytoplasmic or nuclear proteins. Recently, we have identified tumour suppressor Hypermethylated in cancer 1 (HIC1) as a negative modulator of canonical Wnt signalling. The HIC1 gene encodes a BTB/POZ-zinc finger transcriptional repressor. Interestingly, the HIC1-dependent repression of the TCF/β-catenin- dependent genes is not mediated by direct association of HIC1 with the regulatory regions of the Wnt-responsive genes but rather by a sequestration of TCF/β-catenin complexes to the nuclear speckle-like structures - the HIC bodies. These data indicate quite a pleiotropic role of HIC1...

Viz též: podobná jména autorů
3 Pospíchalová, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.