Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Synthesis of cyclodextrin derivatives for practical applications
Popr, Martin
Syntéza cyklodextrinových derivátů pro praktické aplikace Abstrakt První část této disertační práce je zaměřena na syntézu série monosubstituovaných tetraalkylamoniových derivátů cyklodextrinů (CD). Důraz byl kladen především na možné rozšíření syntetického procesu na přípravu látek v multigramovém, případně i průmyslovém měřítku. Základní výchozí látky byly připraveny monotosylací přírodních cyklodextrinů (-, -,-) na primárním okraji makrocyklu. Deriváty nesoucí substituent s jednou kationickou skupinou byly připraveny reakcí s vodným roztokem trimethylaminu. Reakce mono-Ts-CD s N,N,N'-trimethylethan-1,2-diaminem nebo N,N,N'- trimethylpropan-1,3-diaminem následovaná methylací vedla k derivátům se substituentem nesoucím dvě kationické skupiny (PEMEDA- a PEMPDA-β-CD). Analoga se substituentem opatřeným třemi tetraalkylamoniovými funkčními skupinami byly syntetizovány pomocí reakce mono-Ts-CD s bis(3- aminopropyl)aminem následovanou kvarternizací methyljodidem. 1,3-Dipolární cykloadice mono-6-azido- -CD s diaminoacetyleny, následovaná methylací poskytla deriváty s variabilní vzdáleností permanentně nabitého substituentu od makrocyklu CD. Většina reakcí vykazovala relativně vysoké výtěžky produktů, bez nutnosti použití chromatografických separačních postupů, k jejich přečištění. Druhá část práce se zabývá...
Syntéza derivátů beta-cyklodextrinu pro medicinální aplikace
Popr, Martin ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Syntéza monosubstituovaných derivátů β -cyklodextrinu pro medicinální aplikace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá syntézou série derivátů β-cyklodextrinu, které jsou potenciálně využitelné pro konstrukci kontrastních látek MRI nové generace. Základní skelet β-CD je nejprve selektivně persubstituován v polohách 6 a vybaven azidovými skupinami. V dalších krocích je per-6-azido-β-CD monosubstituován na sekundárním okraji makrocyklu. Jako vhodná činidla pro derivatizaci byly vybrány (E)-cinnamylbromid a propargylbromid. Monosubstituční reakce poskytuje vždy dva regioisomery, se substituentem v poloze 2I -O- a 3I -O-. Tyto se podařilo, po následné peracetylaci zbylých hydroxylových skupin, od sebe úspěšně separovat pomocí sloupcové chromatografie. Deriváty s cinnamylovou skupinou byly následně oxidativně převedeny na 2I -O-, 3I -O-formylmethyl- a 3I -O-karboxymethyl- deriváty. Dále byla ověřena možnost spojení derivátu obsahující aldehydovou funkci s vhodným substrátem pomocí reduktivní aminace. Klíčová slova: cyklodextriny, monosubstituce, cinnamyl, propargyl, formylmethyl, karboxymethyl, reduktivní aminace, kontrastní látky, tomografie magnetické rezonance
Synthesis of cyclodextrin derivatives for practical applications
Popr, Martin ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce) ; Kraus, Tomáš (oponent) ; Šindelář, Vladimír (oponent)
Syntéza cyklodextrinových derivátů pro praktické aplikace Abstrakt První část této disertační práce je zaměřena na syntézu série monosubstituovaných tetraalkylamoniových derivátů cyklodextrinů (CD). Důraz byl kladen především na možné rozšíření syntetického procesu na přípravu látek v multigramovém, případně i průmyslovém měřítku. Základní výchozí látky byly připraveny monotosylací přírodních cyklodextrinů (-, - ,-) na primárním okraji makrocyklu. Deriváty nesoucí substituent s jednou kationickou skupinou byly připraveny reakcí s vodným roztokem trimethylaminu. Reakce mono-Ts-CD s N,N,N'- trimethylethan-1,2-diaminem nebo N,N,N'-trimethylpropan-1,3-diaminem následovaná methylací vedla k derivátům se substituentem nesoucím dvě kationické skupiny (PEMEDA- a PEMPDA-β- CD). Analoga se substituentem opatřeným třemi tetraalkylamoniovými funkčními skupinami byly syntetizovány pomocí reakce mono-Ts-CD s bis(3-aminopropyl)aminem následovanou kvarternizací methyljodidem. 1,3-Dipolární cykloadice mono-6-azido--CD s diaminoacetyleny, následovaná methylací poskytla deriváty s variabilní vzdáleností permanentně nabitého substituentu od makrocyklu CD. Většina reakcí vykazovala relativně vysoké výtěžky produktů, bez nutnosti použití chromatografických separačních postupů, k jejich přečištění. Druhá část práce se zabývá...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.