Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva za rok 2016 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Poppová, Anna ; Bargel, Robert
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Faktory ovlivňující zájem o folklor u členů folklorního souboru v Praze
Poppová, Anna ; Sedláčková, Markéta (vedoucí práce) ; Růžička, Richard (oponent)
Cílem této práce je pokusit se najít odpověď na otázku, z jakého důvodu je v Praze folklorními skupinami reprodukován a pěstován moravský folklor. Tato tělesa kromě Moravanů navštěvují také Pražané, což je možné považovat za specifický jev, který si žádá objasnění. Hlavní otázkou je, jaké existují faktory ovlivňující zájem jedinců o folklor. Tedy konkrétně jaké jsou mechanismy přenosu zájmu o tuto aktivitu a jaké jsou důvody toho, že se jedinci aktivitě věnují dlouhodobě a trvale. Těmto výzkumným otázkám se věnuje empirická část práce, která se prostřednictvím rozhovorů se 13 respondenty z pražského folklorního souboru snaží tyto otázky zodpovědět. Teoretická část práce představuje východiska pro výzkumné otázky. Věnuje se například koncepci socializace, identity či kontextům a funkcím folkloru v současné společnosti.
Specifika romského životního stylu
Poppová, Anna ; Sládek, Jan (vedoucí práce) ; Duffková, Jana (oponent)
Cílem této práce je postihnout některá specifika životního stylu Romů v České republice. Práce má jak teoretické tak empirické zaměření. V teoretické části se věnuje teoretickým východiskům tématu, dále tématu romského bydlení, obživy, hodnotové orientace a celkového historického kontextu Romů na našem území. V empirické části představuje kvalitativní rozhovory s 11 Romy, které se, v rámci možností, které daná metoda poskytuje, pokouší nastínit některá témata životního stylu Romů a jeho specifika ve vybraných lokalitách České republiky. Mezi tyto témata kromě již zmiňovaných patří ještě volný čas a kultura. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
1 Poppová, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.