Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Activity Based Costing v procesně řízené společnosti
Drahoňovský, Milan ; Sedláčková, Helena (vedoucí práce) ; Strouhal, Jiří (oponent) ; Popesko, Boris (oponent)
Tato disertační práce se věnuje metodě Activity based costing jako účinnému nástroji pro řízení nákladů i v prostředí státní správy, vysokých škol, výzkumných institucí a dalších organizačních složek státu, který může přinést benefity. Možnost aplikace manažerských nástrojů v novém prostředí může zvýšit efektivitu, dosáhnout úspory v provozu organizací financovaných ze státního rozpočtu. Activity based costing (doposud značně opomíjená)může být právě účinnou metodou při snižování výdajů na provoz těchto organizací. Rovněž při přidělování finančních prostředků na vědu a výzkum z prostředků organizací pro určení a nutného vykazování režijních nákladů získává dokonalý přehled o uznatelných a neuznatelných nákladech a vykázané celoorganizační režii, která zásadním způsobem může ovlivnit financování projektů a tím i samotný rozpočet organizací.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.