National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Thermal conductivity of Cu7.2Ni1.8Si1Cr copper alloy produced via SLM and ability of thin-wall structure fabrication
Mašek, Jakub ; Koutný, Daniel ; Popela, Robert
Selective Laser Melting (SLM) as part of the Additive manufacturing industry is a metal printing technology that is considered promising to address the thermal integrity defects of a Heat Switch – the space technology currently under development. However, no thermal conductivity data of SLMed copper alloy Cu7.2Ni1.8Si1Cr are freely available. Therefore, three parts were fabricated and tested in an experimental thermo-vacuum chamber to reveal the material thermal conductivity. The samples analogous to the Heat Switch components were: a disk with inner holes and two cylinders with thin-wall web of 0.325 mm and 1.625 mm. Based on the previous experience with the copper alloy, fabrication was successfully processed with up to 5 % dimensional accuracy according to CAD model. The thermal conductivity evaluation process was improved by the implementation of heat transfer by radiation and the calculated thermal conductivity of SLMed Cu7.2Ni1.8Si1Cr was 3.4 times lower than the value of bulk material AMPCOLOY 944 with a similar chemical composition.
Modern flow visualization techniques
Pištěcká, Kateřina ; Koutník, Tomáš (referee) ; Popela, Robert (advisor)
The subject of this bachelor thesis is an overview of the flow visualization methods applied in the wind tunnels and fly tests. An overview of flow visualization methods is presented in the first part of the work. The particular methods are presented and evaluated with respect of its complexity, requirements on the instrumentation and expanses. The pros and cons are mentioned for each method finally. The second part of the work deals with selection of the flow visualization method suitable for application in the wind tunnel of the Aeronautical department of the VUT Brno.
Experimental validation of active flow control concept for automotive applications
Sobotka, Vojtěch ; Jebáček, Ivo (referee) ; Popela, Robert (advisor)
Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh systému aktivního řízení proudu instalovaného na osobním voze Škoda Roomster. Tato práce navazuje na výzkum provedený VUT a TUB na vozidle Volkswagen UP! Návrh lze rozdělit na tři základní části - návrh spoileru, návrh závěsů a návrh vyfukovacího systému. V každé z těchto částí je návrh detailně popsán a potřebná výkresová dokumentace je součástí práce v její příloze. Pro potřeby návrhu vyfukovacího systému bylo provedeno jeho testování. Výsledky testu jsou v této části uvedeny. Práce také obsahuje komplexní popis sestavení celého systému a jeho instalace na automobil.
Aerodynamic analysis of morphing geometry application to sailplane winglet design
Malinowski, Matěj ; Jebáček, Ivo (referee) ; Popela, Robert (advisor)
Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných letových režimech. První část práce popisuje současné snahy v oblasti návrhu a vývoje wingletů s měnitelnou geometrií. Druhá část je zaměřena na popis funkce wingletu, následována třetí částí, která popisuje optimalizační metody, které mohou být použity během optimalizace. Další částí práce je popis letadla vybaveného wingletem, který byl vybrán pro optimalizaci. Tato část je následována požadavky stavebního předpisu kategorie letadla, které bylo vybráno. Následuje model typického letu tohoto letadla. Zbytek práce je organizován dle procesu hledání optimálních tvarů wingletu. Popis tvorby CAD modelu je následován popisem tvorby CFD modelu a popisem přípravy CDF simulací. V předposlední kapitole jsou odhaleny detaily optimalizačního procesu. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení výsledků optimalizačního procesu.
Numerical analysis of bio-mimetic concept for active flow control on wing surface
Čermák, Jakub ; Navrátil, Jan (referee) ; Popela, Robert (advisor)
V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních kapitolách je popsána historie vývoje křídla vybaveného pohyblivými klapkami. Práce pokračuje popisem a zdůvodněním volby numerické metody. Vytvoření geometrie a výpočetní sítě je krátce popsáno. V práci je také prezentována validace a verifikace dané výpočetní metody. Případová studie je zaměřena na profil LS(1)-0417mod vybavený 20%, 30% a 40% dlouhou, pevnou kalpkou na různých úhlech náběhu. Aerodynamická účinnost společně s proudovým polem je analyzována. Je provedena nelineární pevnostní analýza s využitím MKP programu za účelem vyhodnocení ohybové tuhosti a deformovaného tvaru elastické klapky tak, aby byly splněný podmínky nutné pro automatické vychýlení.
Aerodynamic analysis of low orbit launcher
Fojtl, Michal ; Navrátil, Jan (referee) ; Popela, Robert (advisor)
Master’s thesis deals with aerodynamic heating of launch vehicle during ascent phase by using CFD simulation. Ascent trajectory and payload fairing geometry is design using data of existing small launch vehicles. Critical flight regimes are identified using 2D calculations, and in these regimes analysis is performed by axially symmetric simulations. Simulation results are compared to values obtained from theoretical and semi-empirical calculations.
Aerodynamic design of new generation of spoilers for formula SAE
Jánošík, Tomáš ; Matějů, Jiří (referee) ; Popela, Robert (advisor)
The main objective of this thesis is aerodynamic design of new generation of spoilers for Formula Student car. The first part deals with an insight into using of spoilers in Formula Student and aerodynamic analysis of previous TU Brno Racing cars. In the second part, the new rear wing section is designed and optimized using 2D CFD simulations.
Aerodynamic design of new generation of spoilers for formula SAE
Jánošík, Tomáš ; Matějů, Jiří (referee) ; Popela, Robert (advisor)
The main objective of this thesis is aerodynamic design of new generation of spoilers for Formula Student car. The first part deals with an insight into using of spoilers in Formula Student and aerodynamic analysis of previous TU Brno Racing cars. In the second part, the new rear wing section is designed and optimized using 2D CFD simulations.
Optimized design of turbine engine intake
Kubo, Michal ; Matějů, Jiří (referee) ; Popela, Robert (advisor)
This master thesis deals with design of a subsonic intake which is used to supply small jet engine integrate into the fuselage of agile small unmanned aerial vehicle (UAV). Some kinds of these intakes are listed in order to inspire and introduce future designers into this part of jet plane design. This thesis contains a small amount of theory about compressible flow, and necessary knowledge which are important to know before the very first attempt to design an intake. Two models were designed in order to prove that the theory listed in this thesis is useful and can be used as a guide in design process of subsonic intakes. Both designs have the same layout. S-duct design with one intake placed on the belly of fuselage was chosen. After CFD analysis of first model it was found that there are huge area with separated flow and vortex. Separated flow leads to big total pressure loss and pressure distortion. While designing the second model the emphasis was to avoid this vortex and improve flow conditions. This optimization was success and the second design have smaller pressure loss in compare to the first design. The difference is more than 50% at fly speed M=0,8.
Formula SAE aerodynamic optimization
Fryšták, Lukáš ; Lajza, Ondřej (referee) ; Popela, Robert (advisor)
Tato práce se zabývá měřením aerodynamických charakteristik modelu závodního vozu Formula SAE v aerodynamickém tunelu, v měřítku 1:4. V první části je představen projekt Formula SAE a popsána role aerodynamiky v rámci této soutěže. Následuje přehled teoretického pozadí, které je relevantní k provedenému experimentu. Ve druhé části práce je popsán samotný experiment a prezentovány jeho výsledky. Součástí je návrh, výroba a kalibrace šestikomponentní tenzometrické váhy pro měření aerodynamického zatížení. Testy v aerodynamickém tunelu byly provedeny ve čtyřech konfiguracích, aby bylo možné určit vliv přítlačných křídel a podlahy s difuzorem na výsledné aerodynamické charakteristiky vozu.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.