National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Agent Approach to Air Traffic Control
Pomikálek, Jiří ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Tato práce je zaměřena na agentní návrh v prostředí řízení letového provozu. Hlavním cílem je vytvoření agentních systémů pro pilotní a řídící agenty, které odrážejí typické situace v prostředí řízení letového provozu.
Graphical Interface for Head-up Display
Pomikálek, Jiří ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This bachelor thesis addresses the visualization of flight data. The aim of the thesis is to design and implement the visual interface of a head-up display. Emphasis is placed on using the right symbology, maintaining the clarity of the flight information and simultaneously integrating application into a flight simulator with motion platform, using virtual reality technologies.

See also: similar author names
1 POMIKÁLEK, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.