National Repository of Grey Literature 155 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Procedural Generation of Cities
Hamerník, Pavel ; Beran, Vítězslav (referee) ; Polok, Lukáš (advisor)
My bachelor thesis covers studying methods of procedural generation of terrains, cities and interiors. First the most common techniques of procedural generation are discussed, then more useable techniques for procedural generation of terrain and cities. With the assistance of these methods and practices i endevour to make a 3D application that simulates generation of world, which consists of terrain and city. Application generates different urban scenes based on input integer value.
Simulation of Fluids in 2D
Pazdera, Vlastimil ; Polok, Lukáš (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
This thesis deals with the simulation of fluids in 2D cut for mobile devices using technique Smoothed Particle Hydrodynamics implemented in game engine Unity. The resulting program is usable on mobile devices as a structural element of the games and interactive applications. With the parameters you can alter the properties of liquids for example viscosity. The work focuses on the greatest applicability in mobile applications and takes into account the requirements and limits of the devices to achieve the best visual and physical properties of the simulated liquid.
Implementation of Statistical Compression Methods
Štys, Jiří ; Polok, Lukáš (referee) ; Bařina, David (advisor)
This thesis describes Burrow-Wheeler compression algorithm. It focuses on each part of Burrow-Wheeler algorithm, most of all on and entropic coders. In section are described methods like move to front, inverse frequences, interval coding, etc. Among the described entropy coders are Huffman, arithmetic and Rice-Golomg coders. In conclusion there is testing of described methods of global structure transformation and entropic coders. Best combinations are compared with the most common compress algorithm.
Visualization of Tactile and Aural Sensations
Lukš, Roman ; Zachariáš, Michal (referee) ; Polok, Lukáš (advisor)
The purpose of this thesis is to design and implement visualization of aural and tactile sensations in the real-time. Sensations are to replace vision in simple 2D platform game. Visualizations are implemented on GPU. Vizualization of aural sensations implement computationally lightweight explicit method. Vizualization of tactile sensations are implemented as the animated lines. OpenGL is used to draw graphic output. Functional game prototype with vizualization of these two sensations is the output of this thesis.
Modern Methods for Tree Graph Structures Rendering
Zajíc, Jiří ; Polok, Lukáš (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Tento projekt se věnuje problematice zobrazení velkých hierarchických struktur, zejména možnostem vizualizace stromových grafů. Cílem je implementace hyperbolického prohlížeče ve webovém prostředí, který využívá potenciálu neeukleidovské geometrie k promítnutí stromu na hyperbolickou rovinu. Velký důraz je kladen na uživatelsky přívětivou manipulaci se zobrazovaným modelem a snadnou orientaci.
Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering Algorithm Implementation
Jozefov, David ; Polok, Lukáš (referee) ; Bartoň, Radek (advisor)
This master's thesis deals with terrain rendering using a modern algorithm for adaptive level of detail. It describes two currently most used graphical application interfaces and high-level libraries that use them and summarizes principles and features of several level-of-detail algorithms for terrain rendering. In more detail it then describes the implementation of Seamless patches for GPU-based terrain rendering algorithm.
Advanced Character Animation
Matýšek, Michal ; Polok, Lukáš (referee) ; Kajan, Rudolf (advisor)
This thesis describes modern real-time character animation techniques and their implementation in C++ language using DirectX and PhysX libraries. The first part of the text deals with a presentation of selected animation principles and is focused mailny on key-frame animation, skeletal animation, morphing and ragdoll simulation. Then follows a description of used DirectX and PhysX libraries and description of motion capturing, using iPi Desktop Motion Capture software. The second part of this thesis is focused on particular ways of implementation of the described animation techniques.
ID3 Tag Editor Employing Image Processing Methods
Sedlák, Marek ; Svoboda, Pavel (referee) ; Polok, Lukáš (advisor)
This thesis discusses the co-implementation of music tags editing and image processing methods for comfortable maintenance of album arts. The introduction deals with music distribution, different ways of storing and playing the music. Legality and peer-to-peer issue is also mentioned. Furthermore, the thesis deals with image transforming methods used in the application. A part of the work is the preparation, implementation and development of the application. The conclusion discusses future usage or extensions.
Accelerated Sparse Matrix Operations in Nonlinear Least Squares Solvers
Polok, Lukáš ; Hartley, Richard (referee) ; Sojka, Eduard (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
Tato práce se zaměřuje na datové struktury pro reprezentaci řídkých blokových matic a s nimi spojených výpočetních algoritmů, jež jsem navrhl. Řídké blokové matice se vyskytují při řešení mnoha dílčích problémů jako například při řešení metody nejmenších čtverců. Nelineární metoda nejmenších čtverců (NLS) je často aplikována v robotice pro řešení problému lokalizace robota (SLAM) nebo v příbuzných úlohách 3D rekonstrukce v počítačovém vidění (BA), (SfM). Problémy konečných elementů (FEM) a parciálních diferenciálních rovnic (PDE) v oboru fyzikálních simulací můžou také mít blokovou strukturu. Většina existujících implementací řídké lineární algebry používají řídké matice s granularitou jednotlivých elementů a jen několik málo podporuje řídké blokové matice. To může být způsobeno složitostí blokových formátů, jež snižuje rychlost výpočtů, pokud bloky nejsou dost velké. Některé ze specializovaných NLS optimalizátorů v robotice a počítačovém vidění používají blokové matice jako interní reprezentaci, aby snížily cenu sestavování řídkých matic, ale nakonec tuto reprezentaci převedou na elementovou řídkou matici pro implementaci k řešení systémů rovnic. Existující implementace pro řídké blokové matice se většinou soustředí na jedinou operaci, často násobení matice vektorem. Řešení navržené v této disertaci pokrývá širší spektrum funkcí: implementovány jsou funkce pro efektivní sestavení řídké blokové matice, násobení matice vektorem nebo jinou maticí a nechybí ani řešení trojúhelníkových systémů nebo Choleského faktorizace. Tyto funkce mohou být snadno použity ke řešení systémů lineárních rovnic pomocí analytických nebo iterativních metod nebo k výpočtu vlastních čísel. Jsou zde popsány rychlé algoritmy pro hlavní procesor (CPU) i pro grafické akcelerátory (GPU). Navrhované algoritmy jsou integrovány v knihovně SLAM++ , jež řeší problém nelineárních nejmenších čtverců se zaměřením na problémy v robotice a počítačovém vidění. Je provedeno vyhodnocení na standardních datasetech kde navrhované metody dosahují výrazně lepších výsledků než dosavadní metody popsané v literatuře -- a to bez kompromisů v přesnosti či obecnosti řešení.
New Transforms for JPEG Format
Svoboda, Stanislav ; Polok, Lukáš (referee) ; Bařina, David (advisor)
The discrete cosine transform (DCT) can be found in the heart of many image compression algorithms. Specifically, the JPEG format uses a lossy form of compression based on that transform. Since the standardization of the JPEG, many other transforms become practical in lossy data compression. This article aims to analyze the use of these transforms as the DCT replacement in the JPEG compression chain. Each transform is examined for different image datasets and subsequently compared to other transforms using the peak signal-to-noise ratio (PSNR) and SSIM. Our experiments show that an overlapping variation of the DCT, the local cosine transform (LCT), overcame the original block-wise transform at low bitrates. At high bitrates, the discrete wavelet transform employing the Cohen-Daubechies-Feauveau 9/7 wavelet offers about the same compression performance as the DCT.

National Repository of Grey Literature : 155 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.