Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jazykový humor lékařů
Položijová, Jana ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je jazyková komika v lékařském prostředí. V první části je rozebrána charakteristika humoru a komična jako taková, vycházející především z modelů Henriho Bergsona, Bohuslava Brouka a Ladislava Dvorského. Práce se dále zaměřuje na medicínský humor, zejména humorné historky a vtipy z lékařského prostředí. Na základě vybraných ukázek je vytvořena základní typologie, a to srovnáním podobných znaků a prvků vyskytujících se v analyzovaném materiálu. Hlavními vytvořenými kategoriemi jsou homonymie a polysémie, metafory, metonymie, slovní hříčky nebo slang. Součástí práce je i krátký průzkum mezi lékaři, shrnující jejich zkušenosti s lékařským humorem přímo v lékařském prostředí.
Románové adaptace pro mládež
Položijová, Jana ; Špirit, Michael (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent)
Tato práce se zaměřuje na adaptace literárních děl a jejich vztah k původním textům. Nejprve je zmíněno téma adaptací jako literárního žánru a stručného vývoje převypravování klasických děl pro děti v české literatuře. V hlavní části se práce věnuje srovnání tří románů Julese Vernea Patnáctiletý kapitán, Dvacet tisíc mil pod mořem a Tajuplný ostrov a jejich adaptací napsaných Ondřejem Neffem. V případě románu Patnáctiletý kapitán Ondřej Neff z velké části zachovává dějovou linii, přičemž hlavní úpravy se týkají závěrečné pasáže románu, kam jsou vneseny nové zápletky a rozuzlení. Následující kniha, Dvacet tisíc mil pod mořem, je ze zmíněných románů modifikována nejvíce. Neff zde vytváří nové dějové linky, které se stávají hlavní "páteří" románu, a výrazně pozměňuje charakter některých postav, včetně hlavních jako např. kapitán Nemo. Naopak román Tajuplný ostrov je měněn střídmě, Neffovy úpravy se týkají převážně zkracování a vypouštění popisných pasáží, které on sám považoval zřejmě za statické. V závěru práce jsou pak prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které se primárně zaměřuje na smysl a funkčnost adaptací a na postoj dětského čtenáře k nim.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.