National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Material Flows and Environmental Impacts of s-WEEE in the Czech Republic
Polák, Miloš
This thesis is a comprehensive study describing and quantifying material flows of waste electric and electronic equipment (WEEE) in the Czech Republic; specifically the material flow of small waste electric and electronic equipment (s-WEEE) as well as representative substances. The studied material flows were estimated regarding aspects of the environmental impact. The End-of-Life mobile phone is seen as a typical representative of s-WEEE ; therefore material flows of mobile phones are described in this thesis as well. To put it in concrete figures, approximately 124 thousand tons of WEEE from households originated in the Czech Republic in 2010, where each inhabitant got rid off 4 pieces of WEEE in average. Further, total production calculating also consumer-like WEEE from companies and institutions was around 141 thousand tons in 2010. S-WEEE present around 15% from the total amount of WEEE originating in 2010; however it is more than 80% as regards the number of pieces. Despite of that fact the recycling potential of Au for instance is slightly higher by s-WEEE than by large WEEE (63kg/year compared to the 59kg/year respectively). As regards estimation of the total production of EoL mobile phones, around 45 thousand pieces originated in the Czech Republic between the years 1990-2000 and 6,5...
Extended Producer Responsibility: Potential and Limits. An Analysis of EPR in Theory and Practice
King, James ; Kozák, Kryštof (advisor) ; Polák, Miloš (referee)
Waste management is becoming a hot topic in policy circles. Municipal governments, which are largely responsible for building and maintaining waste disposal networks, are keen to find ways of minimising the cost of disposing of waste and the sheer amount of waste society produces. Unfortunately, market and corporatist approaches do not take waste management into consideration, rather leaving waste management to local authorities, and without government coercion will usually not concern themselves with environmentally-friendly product design, waste minimisation or the reuse, re- manufacturing or recycling of the product at the end of its life cycle. Extended Producer Responsibility (EPR) provides a framework for involving the producers of goods in the full life cycle of their products, particularly the end of it. As the name suggests, it is about the extension of responsibility for waste management to the producer, which is in effect an internalisation of the costs of waste management and disposal to the production level. This thesis undertakes a theoretical analysis of Extended Producer Responsibility and subsequently performs a comparison of two case studies to ascertain the viability of the program in practice. The first case study concerns the Dutch Packaging Covenants of 1991-2005, which...
Material Flows and Environmental Impacts of s-WEEE in the Czech Republic
Polák, Miloš ; Hák, Tomáš (advisor) ; Kočí, Vladimír (referee) ; Vladík, Jaroslav (referee)
This thesis is a comprehensive study describing and quantifying material flows of waste electric and electronic equipment (WEEE) in the Czech Republic; specifically the material flow of small waste electric and electronic equipment (s-WEEE) as well as representative substances. The studied material flows were estimated regarding aspects of the environmental impact. The End-of-Life mobile phone is seen as a typical representative of s-WEEE ; therefore material flows of mobile phones are described in this thesis as well. To put it in concrete figures, approximately 124 thousand tons of WEEE from households originated in the Czech Republic in 2010, where each inhabitant got rid off 4 pieces of WEEE in average. Further, total production calculating also consumer-like WEEE from companies and institutions was around 141 thousand tons in 2010. S-WEEE present around 15% from the total amount of WEEE originating in 2010; however it is more than 80% as regards the number of pieces. Despite of that fact the recycling potential of Au for instance is slightly higher by s-WEEE than by large WEEE (63kg/year compared to the 59kg/year respectively). As regards estimation of the total production of EoL mobile phones, around 45 thousand pieces originated in the Czech Republic between the years 1990-2000 and 6,5...
Possibilities of recycling mobile phones.
Slováková, Jana ; Benešová, Libuše (advisor) ; Polák, Miloš (referee)
Mobile phones are the most used electronic equipment on the globe. Their recycling rate is low because the collection system of end-of-life mobile phones is ineffective. This thesis remains mobile phones collection systems, their composition and content of usable components. The next section describes dealing with mobile phones in the Czech Republic, and the practical part describes the results of research conducted under the ASEKOL, s.r.o. The total weight of the samples was 20 830.27 kg. Total weight in group 3, where mobile phones are, was 13 740.79 kg (5 730 pieces). In comparison with year 2009 the group 3 increased by 155.14 kg, while there was a decline in the number of items in the group - there were from 6,092 pieces to 5,730 pieces.
Environmental behavior of companies.....
Machová, Daniela ; Polák, Miloš (advisor) ; Benešová, Libuše (referee)
This literature review summarizes a beginning and development of environmental activities and then an issue of environmental behavior of companies. It describes how companies can minimize eventual negative impacts of their work on environment using voluntary environmental activities and properly working environmental management. The next goal of the work is an assessment of one specific voluntary environmental activity, which is a project called "Green Company". This one is specialized in waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries. Nevertheless projects like this one can raise an interest of employees for environment, enhance their awareness and also help company to gain international certification like ISO 14001. Key words: company, environmental behavior, electrical and electronic equipment, ISO, EMAS
Výzkum možností zvýšené recyklace papíru‚ plastů‚ skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU
EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Pokorná, Taťána ; Tichá, Marie ; Polák, Miloš ; Beneš, David ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Cílem projektu bylo stanovit podíly materiálové recyklace a dalších možností využití vybraných komodit odpadů - papíru, plastů, skla, neželezných a železných kovů, příp. dalších komodit, analyzovat stávající možnosti zpracování odpadů pro každou komoditu a navrhnout potřebné kapacity pro úpravu a zpracování na území ČR. V roce 2003 byly zpracovány podprojekty: 1. Analýza stávajících a připravovaných právních norem EU a ČR. 2. Současný stav nakládání s jednotlivými komoditami (životní cykly, technické vybavení území, vzorová studie LCA obalů). 3. Působení rozhodujících nástrojů. Současná produkce a prognóza využitelných složek komunálních odpadů, jejich třídění, jejich třídění za účelem recyklace a nástroje. 4. Výzkum a vývoj nových technologií a způsobů nakládání s vybranými druhy odpadů.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Hodík, Jan ; Polák, Miloš ; Beneš, David ; Vlčková, Jitka ; Achrerová, Gabriela ; Jirkovská, Veronika ; Moucha, Bohuslav
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Dílčí zpráva projektu je věnována zejména problematice informační přípravy řešení projektu, dobrovolným nástrojům, situaci odpadového hospodářství v malých a středních podnicích (MSP) zúčastněných na projektu. Zpráva obsahuje vyhodnocení vstupní rešerše, identifikace klíčových problémů jednotlivých zúčastněných MSP v oblasti odpadového hospodářství ve vztahu na POH ČR a POH kraje. Dále zpráva přináší vyhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů, analýzu překážek a příležitostí jejich uplatňování, rozbor plánu odpadového hospodářství původce a charakteristiku krajů.
Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR: EKOprofit
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vlčková, Jitka ; Polák, Miloš ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika
Projekt je označen akronymem EKOprofit. Svazek obsahuje přílohy k závěrečné zprávě: 1.1 Vyhodnocení literární rešerše; 1.2 Environmentální profil do projektu zapojených malých a středních podniků (MSV); 1.3 Identifikace klíčových problémů v OH ve vztahu na POH ČR, resp. POH kraje, ve kterém podnik působí (2004) a Plán odpadového hospodářství původce; 1.4 Teoretický úvod: Vyhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů, analýza překážek a příležitostí uplatňování dobrovolných nástrojů včetně analýzy jejich uplatňování a Zhodnocení jednotlivých dobrovolných nástrojů z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického vlivu, zhodnocení bariér a příležitostí pro zavádění dobrovolných nástrojů v MSP ČR.
Občan jako základní prvek systému zpětného odběru EEZ
ECO trend, s.r.o., Praha ; Polák, Miloš ; Nobilis, Luboš ; Tůma, Jan ; Beneš, David ; Záveský, Marek
Hlavním záměrem projektu je zvýšení procenta využívání zpětného odběru občany. Jako základní prostředek k tomuto cíli byly vybrány informační aktivity zvyšující kladný přístup občanů k otázkám životního prostředí a zejména nakládání s odpady. Projekt poskytne prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů možnosti získání širších a podrobnějších znalostí z problematiky zpětného odběru EEZ (elektrických a elektronických zařízení). Zároveň tyto zástupce naučí, jak nejlépe pracovat s občany, jaké benefity přinese zvýšení procenta zpětného odběru pro obec i pro celou společnost. Hlavním výsledkem všech aktivit bude metodika "Nástroje práce s občanem v systému ZO EEZ a jejich využití". Harmonogram projektu. Rešerše informačních zdrojů. Návrh webových stránek projektu.

See also: similar author names
2 POLÁK, Miroslav
10 Polak, Martin
11 Polak, Michal
1 Polák, M.
13 Polák, Marek
10 Polák, Martin
2 Polák, Michael
1 Polák, Michael Adam
11 Polák, Michal
3 Polák, Milan
2 Polák, Milan,
1 Polák, Miloslav
2 Polák, Miroslav
1 Polák, Mojmír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.