National Repository of Grey Literature 38 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The method of conservation, preservation and restoration of subjects of cultural heritage on the ceramic basis (fired/unfired clay)
Štefcová, Petra ; Kadeřábková, Jana ; Polák, Ladislav ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
The ceramic (decorative or utility) accompanies humanity from prehistoric times to the present days. Therefore, the ceramic play important role in collections in all institutions. Due to the nature of the material are those items extremely sensitive to mechanical damage. The submitted method explains the damage mechanism or destruction of the items of cultural heritage. The method also summarizes recommendations for designing the optimal condition of depositing, exhibiting, conservation/restoration, and the manipulation with such sensitive material. Including a description of several methods useful to make quality documentation and replication of cultural heritage items (3D models).
Fulltext: Download fulltextPDF
Automated measuring system for irrigating plants with IoT connectivity
Lahoda, Vladimír ; Polák, Ladislav (referee) ; Kufa, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with IoT networks and considers their use as part of embedded devices. The purpose of this device is to control the flower bed or garden based by data from sensors monitoring the environment. The device not only controls the irrigation operation itself, but also sends all traffic data over the IoT LoRa network. Thus, the device also functions as a weather station, as all data are sent to a second device that acts as a receiver. This receiver displays the data and also sends them to the Internet, where the data are publicly available. The module for sending and measuring data is mounted on its own PCB and is covered in a waterproof cover, so they can be operated outdoors. There is an integrated battery, which is a backup of savings in case of power failure. The battery is designed to back up power for 25 days.
Measurement and analysis of the DAB system
Kaštánek, Petr ; Kufa, Jan (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This thesis deals with the measurement and analysis the performance of the Digital Audio Broadcasting (DAB) system. Theoretical part of the work contains a brief description of the signal processing chain of DAB. Attention is devoted to physical layer (PHY). In the experimental part of the work is designed and implemented laboratory measuring workplace for reception, processing and evaluation of DAB signal. The RTL2832U software defined radio (SDR) is used as a receiver of the DAB signal. The functionality of the proposed concept is verified by a detailed measurement.
Laboratory workplace for measurement of DVB-T2 MISO broadcasting
Bárta, Vojtěch ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This bachelor thesis deals with measurement and analysis of DVB-T2 MISO broadcasts. The theoretical part of the thesis describes the broadcasting chain of the DVB-T2 system at the level of the physical layers. Attention is paid to both SISO and MISO transmit modes. In the experimental part of the work is to design a measuring workplace for monitoring and analysis of DVB-T2 MISO transmission in laboratory conditions. The functionality of the proposed concept and chosen measuring methodology was verified by a set of experimental measurements.
Coexistence of LoRa and Wi-Fi in the RF band 2.4 GHz
Kaučiarik, Filip ; Miloš, Jiří (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy obidvoch systémov. Následne sú definované spoločné frekvenčné pásma a koexistenčné scenáre, ktoré môžu vzniknúť medzi uvažovanými systémami v spoločnom rádiofrekvenčnom (RF) pásme. V experimentálnej časti práce je prezentované laboratórne meracie pracovisko, ktoré bolo navrhnuté na meranie rôznych koexistenčných scenárov medzi technológiou LoRa a Wi-Fi. Funkčnosť navrhnutej koncepcie je overená experimentálnym meraním. Výsledky meraní sú detailne komentované a prezentované. Je navrhnutá laboratórna úloha a vzorový protokol pre vzdelávacie účely v Laboratóriu Mobilných a Bezdrôtových komunikácií.
Model of physical layer of communication system IEEE 802.11af
Saprykin, Yaroslav ; Ulovec, Karel (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a simulací modelu fyzické vrstvy bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11af. V práci je především popsána vysílací část komunikačního systému s důrazem na zpracování IEEE 802.11af signálu. Následně je vytvořeno blokové schéma a model pro vysílací a přijímací části ve vysílacích módech SISO a MIMO. Model je realizován s grafickým uživatelským rozhraním v programovém prostředí MATLAB. Vytvořená aplikace slouží k prozkoumání vlastností IEEE 802.11af modelu na základě jeho systémových parametrů. Systémové parametry jsou volitelné uživatelem a aplikace poskytuje možnost simulace různých přenosových scénářů.
A Framework for generating Traffic in IoT Networks
Švehla, Ľubomír ; Staněk, Miroslav (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
The point of this master's thesis is to design a framework capable of receiving and processing and also generating and sending packets of BLE, Z-Wave and IQRF technologies. In addition to designing the software itself, it also deals with choosing suitable hardware. Selected hardware is SDR device HackRF~One. The software solution is implemented in C ++ and counts on the use of third-party tools.
Coexistence of LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band
Potočňak, Martin ; Staněk, Miroslav (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This diploma thesis deals with the study and measurement of coexistence scenarios that can occur between the LTE and LoRa systems in the unlicensed ISM band 2.4 GHz. A common radio frequency band in which LTE and LoRa systems can coexist is defined. An appropriate laboratory measurement is proposed and realized, allowing automatized measurement of the defined coexistence scenarios. For this purpose, a personal computer, professional measurement equipment and software MATLAB are utilized. Functionality of the proposed concept is verified by extensive measurements. The obtained results are graphically shown and discussed in detail.
Laboratory workplace for measuring performances of DVB-T2/T2-Lite
Youssefová, Kristina ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled je rovněž brán na možný nepoměr I/Q v modulátoru OFDM. V druhé části je navrhnuté laboratorní měřící pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2. Ve třetí části je ověřena správnost navrhnutého postupu pomocí rozsáhlých experimentálních měření. Součástí této práce byl návrh laboratorní úlohy, která se zabývá měřením různých přenosových scénářů DVB-T2.
Coexistence of DVB-T2 and LTE in the 800 MHz band
Walach, Dominik ; Miloš, Jiří (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This bachelor thesis deals with the study and evaluation of coexistence scenarios which can occur between DVB-T2 and LTE systems in the UHF band 800 MHz Both DVB-T2 and LTE systems are briefly described, and their common frequency bands are defined. An appropriate laboratory workplace is proposed and realized for the measurement, analysis and evaluation of the DVB-T2 and LTE coexistence scenarios. These systems work in adjacent or even in the same frequency bands. Thereby these systems can coexist, and different coexistence scenarios can occur.

National Repository of Grey Literature : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 POLÁK, Luděk
1 Polák, Lubomír
2 Polák, Luboš
4 Polák, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.