National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Jedlička, Milan ; Polášek, Pavel ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
V r. 2004 byly provedeny všechny plánované organizační a výzkumné práce: 1. V tepelné laboratoři řešitele pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy byl instalován nový kotel Verner na spalování pelet; 2. na tomto kotli byla zopakována série zkoušek s peletizovanými palivy, která již proběhla na kotli VIADRUS; 3. byl proveden základní rozbor podmínek vzniku perzistentních organických látek při spalování biomasy a mechanismy možného vzniku těchto látek při spalování produktů, které primárně tyto látky neobsahují (biomasa); 4. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden prvkový rozbor vstupního materiálu; 5. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden odběr pevných zbytků po spalování a byl proveden prvkový rozbor těchto zbytků, a to včetně stopových prvků; 6. pro objasnění vlivnosti typu biomasy na možný obsah stopových prvků byly použity pelety ze šťovíku získaného od producentů z lokálně velmi vzdálených pěstebních míst s vysokou pravděpodobností rozdílného složení půdy v těchto lokalitách.
Influence of cationic polymer on water treatment
Polášek, Pavel ; Pivokonský, Martin ; Knesl, Bohuslav
The paper investigates the best attainable treatability to which a water polluted with a technologically significant concentration of organic matter is treatable by different cation-active polyelektrolytes.
Velocity gradient - the natural tool for compaction of formed aggregates
Polášek, Pavel ; Pivokonský, Martin ; Knesl, Bohuslav ; Pivokonská, Lenka
The efficiency of the water treatment process is dependent on the agitation conditions under which the formation of separable suspension takes place.

See also: similar author names
1 Polasek, P.
1 Polášek, Patrik
10 Polášek, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.