Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zkouška mechanických vlastností historické podlahy včetně podsypu
Polášek, Marek
Unikátní výzkum pro rekonstrukci podlah v pražském Národním muzeu. Zkouška mechanických vlastností historické podlahy včetně podsypu ve spolupráci Woodexpertu s IHD, Drážďany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dřevo v sauně je most do přírody
Polášek, Marek
Jaké dřevo je vhodné k použití do saun? Uměle vysušené dřevo versus dřevo vysušené přirozeně. Domácí dřeviny versus exotické dřeviny. Veřejné sauny versus domácí. Levné dřevo versus drahé dřevo.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projekt transferu výroby
Polášek, Marek ; Prostredník, Daniel (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové výroby a návrh interního auditu jako standard kontroly pro nastavení stabilní a kvalitní výroby produktu v Brněnském výrobním závodě.
Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy
Polášek, Marek ; Solanský, Martin (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné provést během implementace, a zhodnocení přínosů.
Studium závislosti geometrie koutového svaru na procesních parametrech při laserovém svařování korozivzdorné oceli
Polášek, Marek ; Hála, Michal (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
V této práci bylo provedeno svařování vzorků z důvodu studie vzniklé geometrie svaru v závislosti na procesních parametrech laseru. Svařování proběhlo bez přídavného materiálu s pomocí vláknového laseru. Použitý materiál byl korozivzdorná ocel ČSN EN 17 241. Z hodnot regresních koeficientů výsledných grafů vyplývá, že vzniklé změny geometrie svaru, šířka a hloubka se mění v závislosti na svařovacím výkonu vcelku lineárně. Zvláště hloubka svaru je v technické praxi běžný požadavek, změřené výsledky v experimentu lze použít pro nastavení procesních parametrů, k dosažení požadované hloubky svaru. Některé svary vykazují svarové vady, jedná se o pórovitost, která je zapříčiněná tvorbou keyhole, vlivem značně dynamického procesu. V technicko-ekonomickém zhodnocení byla odhadnuta cena za jeden metr svaru pro každou použitou rychlost svařování.
Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Datová kvalita a nástroje pro její řízení
Tezzelová, Jana ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Polášek, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem datové kvality s důrazem na problematiku jejího řízení a nástroje, které jsou pro řízení a řešení datové kvality vyvíjeny. Cílem práce je shrnutí poznatků o problematice podnikové datové kvality, především z pohledu jejího hodnocení, řízení, popisu klíčových problémů v datech a možností jejich řešení. Účelem práce je mimo to také analýza trhu softwarových nástrojů pro podporu a řízení datové kvality a především pak porovnání funkcionality a možností některých z těchto nástrojů. Práce je rozdělena do dvou na sebe logicky navazujících částí. První, teoretická část, se zaměřuje na úvod do problematiky datové kvality a především jejího řízení, včetně identifikace hlavních kroků pro jeho úspěch. Druhá, praktická část, se zabývá trhem nástrojů datové kvality, zejména jeho charakteristikou, segmentací, vývojem, aktuálním stavem a očekávanými trendy. Důležitou součástí tohoto oddílu je také praktické porovnání vlastností a zhodnocení práce s několika nástroji pro podporu datové kvality. Tato práce se snaží být přínosem pro všechny zájemce o oblast datové kvality, zejména pro ty, kteří se zajímají o management a technologie na podporu kvality údajů. Díky zaměření na trh nástrojů datové kvality a jejich porovnání, může být práce užitečným vodítkem pro společnosti, které právě řeší výběr vhodného nástroje pro zavedení datové kvality. Vzhledem k zaměření práce se od čtenářů očekává alespoň základní orientace v problematice Business Intelligence.

Viz též: podobná jména autorů
1 Polášek, Martin
2 Polášek, Matěj
2 Polášek, Michal
1 Polášek, Miloslav
4 Polášek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.