Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Svět podlahovin 2016: Konference "trochu jinak" se setkala s velkým zájmem
Polášek, Marek
Zhodnocení konference "Svět podlahovin" uskutečněné 21.1.2016 na výstavišti PVA EXPO Praha-Letňany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Inovace, nebo strach z novinek?
Polášek, Marek
Zamyšlení nad tím, proč v oblasti dřevěných podlahovin nenalézáme inovaci v pravém významu tohoto slova.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jaké jsou cesty ke zvýšení spotřeby dříví v ČR?
Beránková, Jitka ; Polášek, Marek
Dřevařský ústav realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v ČR, Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR a okolních státech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Je staré dřevo lepší, než nové?
Polášek, Marek
Při záchraně dřevěných prvků a výrobků ze dřeva se častou vedou diskuse a spory o to, do jaké míry se lze současnými technologiemi a materiály přiblížit původnímu historickému provedení. Na první pohled by se mohlo zdát, že okna vyrobená dnes nemohou kvalit oken, která dnes po mnoha desítkách a stovkách let ještě stále plní svou funkci. Na druhý pohled je však patrné, že takový pohled by mohl vést k neadekvátnímu zjednodušení a dle našeho názoru také občas vede k formulaci požadavků, jejichž technický základ nemusí být v souladu s tím, co je již známo a ověřeno. A právě o tento druhý pohled bychom se rádi podělili.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zkouška mechanických vlastností historické podlahy včetně podsypu
Polášek, Marek
Unikátní výzkum pro rekonstrukci podlah v pražském Národním muzeu. Zkouška mechanických vlastností historické podlahy včetně podsypu ve spolupráci Woodexpertu s IHD, Drážďany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dřevo v sauně je most do přírody
Polášek, Marek
Jaké dřevo je vhodné k použití do saun? Uměle vysušené dřevo versus dřevo vysušené přirozeně. Domácí dřeviny versus exotické dřeviny. Veřejné sauny versus domácí. Levné dřevo versus drahé dřevo.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projekt transferu výroby
Polášek, Marek ; Prostredník, Daniel (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové výroby a návrh interního auditu jako standard kontroly pro nastavení stabilní a kvalitní výroby produktu v Brněnském výrobním závodě.
Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy
Polášek, Marek ; Solanský, Martin (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné provést během implementace, a zhodnocení přínosů.
Studium závislosti geometrie koutového svaru na procesních parametrech při laserovém svařování korozivzdorné oceli
Polášek, Marek ; Hála, Michal (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
V této práci bylo provedeno svařování vzorků z důvodu studie vzniklé geometrie svaru v závislosti na procesních parametrech laseru. Svařování proběhlo bez přídavného materiálu s pomocí vláknového laseru. Použitý materiál byl korozivzdorná ocel ČSN EN 17 241. Z hodnot regresních koeficientů výsledných grafů vyplývá, že vzniklé změny geometrie svaru, šířka a hloubka se mění v závislosti na svařovacím výkonu vcelku lineárně. Zvláště hloubka svaru je v technické praxi běžný požadavek, změřené výsledky v experimentu lze použít pro nastavení procesních parametrů, k dosažení požadované hloubky svaru. Některé svary vykazují svarové vady, jedná se o pórovitost, která je zapříčiněná tvorbou keyhole, vlivem značně dynamického procesu. V technicko-ekonomickém zhodnocení byla odhadnuta cena za jeden metr svaru pro každou použitou rychlost svařování.
Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Polášek, Martin
2 Polášek, Matěj
2 Polášek, Michal
1 Polášek, Miloslav
4 Polášek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.