Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech
Sekan, Tomáš ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
NÁZEV PRÁCE: Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech AUTOR: Bc. Tomáš Sekan KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce "Násilí na českých fotbalových a hokejových" stadionech se zaměřuje na projevy fanouškovského násilí během soutěžních utkání v České republice. Během výzkumu bylo pracováno s jednotlivými účastníky (fotbalový chuligán, příslušník Policie ČR, psycholog), dále se práce zaměřuje na názory veřejnosti na toto téma a samotné návštěvy stadionů. Během práce bylo využito rozhovorů, dotazníku, pozorování a obsahové analýzy textu. Z dostupných zdrojů je potom analyzováno, jaký je současný postup hokejových a fotbalových svazů proti diváckému násilí, a zda tyto postupy lze hodnotit jako úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA: Násilí, fotbal, hokej stadion, diváci
Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě.
Jirkovský, David ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
: V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též porovnat odlišnosti jednotlivých soutěžních kategorii či druhy soutěží od kondičních až po profesionální v rámci organizace IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Záměrně upozorňuji na konkrétní organizaci, jelikož je možné, že se má práce bude rozcházet s pravidly či druhy kategorii u organizací jako je NABBA (National Amateur Body-Builders' Association), INBA (International Natural Bodybuilding Association) a dalších. Za tímto účelem jsem pátral v publikacích, probíral dané téma s významnými osobnostmi české kulturistické a fitness scény či využíval vlastní zkušenosti, které jsem získal jako trenér či závodník v několika kulturistických kategoriích. Chtěl jsem tak přiblížit tento sport, který se stal mým životním stylem i širšímu publiku.
Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni
Gebhart, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
NÁZEV PRÁCE: Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni AUTOR: Bc. Martin Gebhart KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce se zabývá zmapováním biologických a sociálních faktorů hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni v kategorii mužů. Definuje odlišnosti hodnot, které vznikají z u těchto faktorů při změně výkonnostní úrovně a stavby týmu. Práce dále charakterizuje stavbu týmu z hlediska základních biologických i sociálních ukazatelů, stanovuje profil hráče, který je charakteristický pro danou výkonnostní úroveň. Práce zkoumá základní biologické parametry hráče, předpoklady ke sportovnímu výkonu, a to zejména z hlediska somatotypu. Dále také seznamuje se sociálními problémy sportu, vlastnostmi sportovního kolektivu a zabývá se organizací soutěží ledního hokeje, především zrušením některých soutěží kategorie juniorů a reorganizací soutěží krajské ligy mužů. KLÍČOVÁ SLOVA: Biologické faktory, Sociální faktory, Somatotyp, složení týmu, lední hokej
Porovnání zátěže hráče ledního hokeje v utkáních základní části extraligy a play off
Dvořáčková, Nikola ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Hájková, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je porovnat zátěž vybraných profesionálních hráčů ledního hokeje z týmu HC Sparta Praha v zápasech základní části české nejvyšší soutěže a duelech play off. Teoretická část je zaměřená na obecnou specifikaci zkoumaného tématu a zabývá se rozborem přípravy hokejistů, systémem tréninku a zohledňuje i psychiku profesionálního sportovce a jeho temperament. V praktické části je zaznamenán výzkum sestávající z měření průměrné tepové frekvence hráčů pomocí sporttesteru, výsledků Eysenckova testu temperamentu a osobních rozhovorů s jednotlivými hráči a jejich trenérem. Vyhodnocením všech těchto objektivních i subjektivních zkoumání jsme zjistili vše o porovnání zátěže v zápasech základní části a play off a také nám výsledky bádání nabídly zajímavé poznatky o temperamentu profesionálních hráčů ledního hokeje. KLÍČOVÁ SLOVA lední hokej, lední hokejista, fyzická zátěž, srdeční frekvence, psychika, temperament

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pokorný, Lubomír
2 Pokorný, Luděk
16 Pokorný, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.