Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anglicko-český slovník krasobruslařské terminologie
Pokorná, Alena ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Essays on Public Policies and Female Labor Supply
Kalíšková, Klára ; Pokorná Bičáková, Alena (vedoucí práce) ; Blundell, Richard (oponent) ; Molina, José Alberto (oponent)
V první kapitole této práce zkoumám dopad společného zdanění manželů na nabídku pracovních sil manželských párů. Zatímco společné zdanění manželů je poměrně rozšířené napříč evropskými zeměmi, analýzy jeho dopadů na nabídku práce jsou velmi vzácné kvůli nedostatku reforem v typu zdanění rodiny. Tato kapitola využívá zavedení společného zdanění v České republice v roce 2005 k odhadu jeho dopadu na nabídku práce manželských párů. Výsledky založené na metodě rozdílu-v-rozdílech a metodě rozdílu-v-rozdílech-v-rozdílech s několika alternativními kontrolními skupinami ukazují, že zavedení společného zdanění vede k poklesu míry zaměstnanosti vdaných žen s dětmi o 3 procentní body. Pokles zaměstnanosti je dvakrát tak velký u žen, které zaznamenaly největší pokles pracovních motivací, tedy u žen s vysokoškolsky vzdělanými manželi. Zavedení společného zdanění neovlivnilo pravděpodobnost zaměstnanosti ženatých mužů s dětmi. Druhá kapitola přispívá k literatuře zabývající se elasticitou nabídky práce žen tím, že zkoumá dopady daňově-dávkových politik na nabídku práce žen na základě mikroekonomických dat z 26 evropských zemí z let 2005 až 2010. Mikrosimulační model EUROMOD je využit k výpočtu ukazatele pracovních motivací - participační daňové sazby, která se pak používá jako hlavní vysvětlující proměnná v...
Analýza spokojenosti účastníků vybrané sportovní akce
Pokorná, Alena ; Tahal, Radek (vedoucí práce) ; Frederiksen, Karolína (oponent)
Diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti účastníků sportovní akce. Konkrétně jde o mezinárodní juniorský turnaj v curlingu pořádaný v Praze. Cílem práce je zanalyzovat spokojenost účastníků s tímto turnajem. Na základě těchto výsledků pak určit kritické faktory spokojenosti a přinést doporučení organizátorům ke zlepšení kvality turnaje pro příští ročníky. V první části je popsána problematika spokojenosti zákazníků a způsoby jejího měření. Na základě vhodnosti pro tento konkrétní případ bude provedeno dotazníkové šetření. Po krátkém představení turnaje a specifik curlingu jako takového budou zanalyzovány výsledky šetření. Pro to bude použito více metod vyhodnocení. Na základě výsledků této analýzy budou popsána doporučení ke zlepšení pro organizátory.
Cílení reklamy na internetu
Pokorná, Alena ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Baranyk, Jan (oponent)
Cílem práce je zhodnotit a případně navrhnout efektivnější využití cílené reklamy na internetu pro konkrétní společnost. Tato práce nemá za cíl poskytnout unifikovaný návod pro podobné společnosti. Hodnocení je zcela individuální pro danou společnost. Abych tohoto cíle dosáhla, popíši nejprve prostředí internetového marketingu. Zaměřím se na cíle internetových kampaní, metriky hodnocení úspěšnosti reklamy, na druhy internetových reklam a zejména na druhy cílení. Představím charakteristiku firmy a poté přiblížím současný stav internetového marketingu v této firmě a navrhnu případná zlepšení.

Viz též: podobná jména autorů
6 POKORNÁ, Adéla
3 POKORNÁ, Aneta
11 POKORNÁ, Anna
2 Pokorná, Adriana
6 Pokorná, Adéla
3 Pokorná, Alice
2 Pokorná, Alžběta
3 Pokorná, Andrea
3 Pokorná, Aneta
11 Pokorná, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.