Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nákladová analýza léčby katarakty
Pleskačová, Iva ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Pažitný, Peter (oponent)
Diplomová práce se zabývá nákladovou analýzou léčby katarakty. Záměrem diplomové práce je zhodnocení účinnosti a efektivity provedení zákroku a léčby katarakty z hlediska nákladů a přínosů při léčbě dvěma možnými způsoby z perspektivy pacienta a zdravotnického zařízení.
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje
Mušková, Eva ; Pleskačová, Iva ; Stočes, Jiří ; Zvárová, Jarmila
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje se snaží postihnout edukační význam regionálních dějin, zhodnotit, jakou roli hrají (měly by hrát a mohly by hrát) místní dějiny ve výuce na základních školách, a navrhnout efektivní způsob implementace regionální tematiky do vyučovacího procesu. Metodika se zabývá otázkou vymezení regionu a pojetí tohoto pojmu v historiografii. Přináší stručný nástin historie plzeňské historiografie doplněný zevrubným přehledem novější historické literatury k regionálním dějinám Plzně a Plzeňského kraje, který učitelům umožňuje zorientovat se v nabídce historické literatury regionální provenience. Dále nastiňuje edukační význam regionálních dějin a jejich roli v současném základním školství. Vedle teoretické části metodika obsahuje také návrhy projektů a manuál k realizaci vlastní výstavy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.