Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje
Mušková, Eva ; Pleskačová, Iva ; Stočes, Jiří ; Zvárová, Jarmila
Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje se snaží postihnout edukační význam regionálních dějin, zhodnotit, jakou roli hrají (měly by hrát a mohly by hrát) místní dějiny ve výuce na základních školách, a navrhnout efektivní způsob implementace regionální tematiky do vyučovacího procesu. Metodika se zabývá otázkou vymezení regionu a pojetí tohoto pojmu v historiografii. Přináší stručný nástin historie plzeňské historiografie doplněný zevrubným přehledem novější historické literatury k regionálním dějinám Plzně a Plzeňského kraje, který učitelům umožňuje zorientovat se v nabídce historické literatury regionální provenience. Dále nastiňuje edukační význam regionálních dějin a jejich roli v současném základním školství. Vedle teoretické části metodika obsahuje také návrhy projektů a manuál k realizaci vlastní výstavy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza bankovních poplatků v ČR
Pleskačová, Iva ; Votava, Libor (vedoucí práce) ; Janda, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků, spojených s vedením a správou běžného účtu určeného pro fyzické osoby žijící v České republice. Jedná se tedy o účty vedené v českých korunách. V teoretické části bakalářské práce je zmíněn význam bankovních poplatků, dále stručně jejich historický vývoj a výčet nejčastěji placených bankovních poplatků. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit nejlevnější běžný bankovní účet v ČR pro typického klienta, kterým je absolvent vysoké školy. V práci jsou porovnány výdaje na správu účtu za měsíc, rok a pět let. Výsledkem této práce je porovnání výdajů na vedení a správu běžného účtu u vybraných bank s ohledem na požadavky hypotetického klienta.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.