National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
GROWTH RATES OF ATMOSPHERIC AEROSOL PARTICLES AT FOUR BACKGROUND STATIONS IN THE CZECH REPUBLIC
Holubová, Adéla ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír ; Plachá, H. ; Bitter, M.
Differences or similarities of growth rates and condensation sinks - characteristics represanting New Particle Formation events were investigated at four background stations located in different types of enviroments, influenced by a different mixture of emissions sources. We found out that the median growth rate is very similar at all stations and the most grequent length of growth lasted between 2 and 4 hours. On the contrary, differences were found in variables affecting growth rates.
Výzkum‚ vývoj a implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy ES
Ústav informatiky AV ČR ; EKOAIR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze‚ Přírodovědecká fakulta‚ Ústav pro životní prostředí ; Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Škáchová, Hana ; Rozložník, Miroslav ; Pelikán, Emil ; Juruš, Pavel ; Eben, Kryštof ; Maňák, Jan ; Keder, Josef ; Bubník, Jiří ; Pokorný, Radek ; Plachá, Helena ; Chalupníčková, Eva ; Hůnová, Iva ; Brůna, Miloš ; Brožová, Irena ; Běláková, Šárka ; Abraham, Jan ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan
Projekt byl zaměřen na měření polutantů pomocí pasivních samplerů a modelování rozptylu "nových znečišťujících látek" zejména v městských aglomeracích. Podkladové materiály obsahují závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty. DP 1 - Vývoj a aplikace nových měřicích metod. DP 2 - Inovace a doplnění souboru modelů pro rozptylové studie dle direktiv EU a zákona, DP 3 - Vývoj a aplikace Eulerovského modelu.

See also: similar author names
2 Plachá, Hana
1 Plachá, Helena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.