National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum‚ vývoj a implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy ES
Ústav informatiky AV ČR ; EKOAIR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze‚ Přírodovědecká fakulta‚ Ústav pro životní prostředí ; Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Škáchová, Hana ; Rozložník, Miroslav ; Pelikán, Emil ; Juruš, Pavel ; Eben, Kryštof ; Maňák, Jan ; Keder, Josef ; Bubník, Jiří ; Pokorný, Radek ; Plachá, Helena ; Chalupníčková, Eva ; Hůnová, Iva ; Brůna, Miloš ; Brožová, Irena ; Běláková, Šárka ; Abraham, Jan ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan
Projekt byl zaměřen na měření polutantů pomocí pasivních samplerů a modelování rozptylu "nových znečišťujících látek" zejména v městských aglomeracích. Podkladové materiály obsahují závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty. DP 1 - Vývoj a aplikace nových měřicích metod. DP 2 - Inovace a doplnění souboru modelů pro rozptylové studie dle direktiv EU a zákona, DP 3 - Vývoj a aplikace Eulerovského modelu.

See also: similar author names
2 Plachá, Hana
1 Plachá, Helena