Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dálnice a společnost: Možnosti použití MCA k hodnocení společenských dopadů dopravní infrastruktury. Případová studie R35 v úseku Turnov - Úlibice.
Vrabcová, Zuzana ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Plíšková, Radomíra (oponent)
Tato diplomová práce v rámci své teoretické části pojednává o využitelnosti metod společenského hodnocení - speciálně multikriteriální analýzy - při rozhodování o veřejných projektech a v rámci praktické části se zabývá zejména vlivem dopadů kapacitních dopravních komunikací na životní prostředí. Práce aplikuje metodu multikriteriální analýzy na varianty rychlostní silnice R35 v úseku Turnov - Úlibice a diskutuje výsledky této MCA v porovnání s postupem a výsledky oficiálního dokumentu Doplnění dokumentace Posouzení vlivů konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na životní prostředí o porovnání koridorů silnice R35 v úseku Úlibice - Turnov dle zákona č. 244/1992 Sb., na závěr pak diskutuje hlavní faktory ovlivňující výsledky MCA v rámci citlivostní analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.