Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a současný stav veřejných rozpočtů
Pinlová, Veronika ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
V úvodní části diplomové práce se zaměřuji na seznámení s vývojem veřejných rozpočtů v České republice v období počátku 90. let 20. století až do současnosti. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku soustavy veřejných rozpočtů, kde jsou popsány jednotlivé složky rozpočtové soustavy. Po seznámení se základní problematikou veřejných financí a soustavou veřejných rozpočtů, se práce zaměřuje na analyzování vládního deficitu a veřejného zadlužení, kde cílem je definování základních faktorů ovlivňující dosažení lepší relativní váhy veřejného dluhu, a to v souvislosti přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který by měl zastavit nepříznivý vývoj v oblasti veřejných financí České republiky a celkového vládního zadlužení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.