Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kultúrno-referenčné centrum Trenčín
Sládok, Marcel ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Předmětem téhle diplomové práce je vypracování návrhu pro novostavbu občanského významu - kulturního centra. Objekt je 3-podlažní, umístěný na rovinatém pozemku v širším centru města Trenčín. Centrum obsahuje koncertní síň a zázemím pro trénování a nahrávaní hudební produkce. Koncertní síň tvoří levou část budovy a pozestáva z jeviště, přilehlých hledišť s 352 místy na sezení, komunikačních prostor a zázemím pro potřeby představení. Na pravé straně se nachází prostory pro zkoušení a nahrávání hudby s vlastním zázemím, dále vstupní hala s kavárnou a posezením. Konstrukční systém tvoří monolitické svislé a vodorovné ŽB konstrukce doplněny v koncertní síni o trámový strop. Střecha je plochá ve 2 výškových úrovních, fasáda a obálka budovy je kombinací skleněných výloh a zateplovacího systému ETICS, nejvyšší část budovy tvoří cetris obklad. Výkresová část je nakreslená v programu AutoCAD, dalšími použitými programy (např. pro výpočet fyzikálních vlastností konstrukcí apod.) jsou DEKsoft, WDLS.
Objekt občanské vybavenosti
Kopecký, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace pro objekt občanské vybavenosti. Rozsah diplomové práce je dle vyhlášky 499/2006 Sb. a pozdějšího znění 62/2013 Sb. V objektu se nachází menší pivovar, hospoda, turistická ubytovna a byt majitele. Objekt je situován v obci Vranová, okres Blansko. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt zastřešený plochými i šikmými střechami. V prvním nadzemním podlaží se nachází hospoda, pivovar a komunikační trakt dělící objekt uprostřed. V druhém nadzemním podlaží se nachází turistická ubytovna typu hostel s kompletním sdíleným zázemím. Třetí nadzemní podlaží náleží pouze vlastníkovi objektu, protože se zde nachází byt. Objekt je zděný, doplněný o ETICS. Stropní konstrukce je tvořena panely SPIROLL. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu AutoCAD.
Novostavba hotelu Velichovky
Kužela, Jan ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Diplomová práce je projekt novostavby hotelu o třech nadzemních a jedním podzemním podlaží. Projekt je zpracován ve stupni provádění stavby, se zaměřením na návrh konstrukčních detailů a energetické náročnosti budovy. Součástí je také požárně bezpečnostní řešení novostavby hotelu. Dispoziční řešení a architektonické ztvárnění je dle požadavků investora s ohledem na platné zákony, vyhlášky, normy. Pro novostavbu hotelu jsou navrženy tradiční materiály s ohledem na nejnovější poznatky ve stavebnictví.
Horský hotel
Vlček, Jan ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh Horského hotelu v obci Rokytnice nad Jizerou. Objekt je umístěn na svažité parcele nacházející se v turisticky a lyžařsky atraktivní oblasti Krkonoš. Horský hotel je čtyřpodlažní, podsklepený. V prvním nadzemím podlaží se nachází restaurace s terasou, kuchyně, zázemí hotelu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje pro hosty a pokoj zaměstnance hotelu. V podzemním podlaží je umístěn wellness, technické zázemí a hromadná garáž. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové monolitické příčné rámy s výplňovým zdivem z keramických tvárnic.
Objekt občanské vybavenosti
Jůza, Daniel ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby pro penzion s restaurací. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Konstrukční systém stavby je smíšený. Součástí práce jsou technické zprávy a výkresová dokumentace.
Ubytovací zařízení
Vondál, Pavel ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem ubytovacího zařízení. Objekt je navržen ve městě Boskovice v blízkosti sportovního areálu Červená zahrada. Stavba je navržena ve svahu, má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží přístupné z jižní strany z terénu . V podzemním podlaží je navrženo sportovní centrum. V prvním nadzemním podlaží je restaurace. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro ubytování osob. Objekt disponuje kapacitou celkem 50 lůžek rozdělených v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Stavba je navržena jako zděná z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce tvoří předpjaté panely. Objekt je zastřešen vegetační střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Obytný dům
Staňková, Pavla ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně stojící, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený. Obytný dům je určen pro bydlení. Jsou zde navrženy 4 byty. Každý byt je doplněn garáží uvnitř objektu. Vstup do objektů je ze severozápadní strany pozemku. Obvodové zdivo domu bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých stropních panelů SPIROLL. Obytný dům je zastřešen plochou jednoplášťovou vegetační střechou.
Rodinný dům
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna – kadeřnictví, se nachází v 1. NP. Celý dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm 30 AKU Z PROFI a jsou zatepleny kontaktním systémem etics. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Dům je zastřešen hambálkovým krovem s dvouplášťovou větranou skladbou střechy. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Novostavba terasového bytového domu ve Velkém Meziříčí
Pokorný, Patrik ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt bytového domu s prostornou terasou v každé bytové jednotce. Budova se nachází na okraji města Velké Meziříčí v nové zástavbě s výhledem na celé město. Orientace teras na jižní straně s návazností na obývací pokoj, kuchyni nebo ložnici. Klidová zóna orientována na severní straně. Důraz je kladen na prostornost nejvíce frekventovaných obytných místností, kterou je obývací pokoj s kuchyní. Architektonické řešení tvaru krychle se schodovými terasami je z druhé strany narušeno ustoupeným závětřím do konstrukce budovy.
Rodinný dům
Kouřil, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Boskovice. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený s garáží pro dvě auta. Celý dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a v 1S umístěnou kanceláří. Stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm profi 30, zateplen zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníku a stropních vložek MIAKO. Dům má jednoplášťovou plochou střechu. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.