National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Influence of hardening model on the results of cros-roll straightening simulation
Meňhert, Samuel ; Kubík, Petr (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
This diploma thesis deals with simulation of cross-roll straightening using computational modeling with finite element method in software ANSYS. The main goal of this thesis is to quantify the influence of inaccurate knowledge of mechanical properties on the straightening process and correct setting of machine. It also aims for comparison of hardening models and their influence on the final curvature and residual stresses in the cross section of the bar.
Analysis of methods of modeling welding process by finite element method
Krakovský, Andrej ; Petruška, Jindřich (referee) ; Vosynek, Petr (advisor)
Presented master thesis deals with computational modelling (simulation) of welding process. Its main goal is to determine the residual stresses and deformations arising after welding. SYSWELD and ANSYS are used for simulation, both based on the finite element method. Specifically, the processes of welding fillet and butt welds are solved. Results from both software are compared with each other and verified by experimental results.
ANALYSIS OF IMPACT OF EXPERIMENT REALISATION ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF BIOMATERIALS
Slažanský, Martin ; Petruška, Jindřich (referee) ; Horný,, Lukáš (referee) ; Burša, Jiří (advisor)
Dizertační práce se zabývá věrohodností mechanického testování měkkých biologických tkání a predikčními schopnostmi různých modelů materiálů. Obě oblasti byly zkoumány užitím metody konečných prvků. První část práce je věnována úvodu do problému a popisu měkkých biologických tkání, které s problémem souvisí, a rešerši nynějšího způsobu jejich mechanického testování. Druhá část práce se zabývá hledáním optimálního nastavení experimentálního zařízení za použití počítačového modelování pomocí virtuální simulace mechanických testů. Výsledky analýzy potvrdily, že dvě úzké svorky po délce hrany, stejně jako běžně používané háčky, jsou použitelné pro dvouosé tahové zkoušky různých měkkých tkání za použití čtvercového vzorku. Použití svorek je proto časově úsporná, jednoduchá a spolehlivá alternativa, která není podřadná použití háčků. V práci byla rovněž provedena analýza, jejímž výsledkem jsou doporučení ohledně typu, počtu a velikosti uchycení pro různě velké vzorky. Třetí část práce zkoumá predikční schopnosti modelů materiálů měkkých tkání a závislosti těchto schopností. Lze shrnout, že výsledné mechanické chování proloženého modelu materiálu závisí na počátečních parametrech a že neexistují „ideální“ počáteční parametry při prokládání experimentálních dat. Navzdory absenci „ideálních“ počátečních parametrů je navržen v rámci možností nejefektivnější způsob aproximace experimentálních dat z mnoha jejich souborů. Dále je možné shrnout, že omezení hodnot parametrů modelu při prokládání experimentálních dat ústí v nepředvídatelný vliv na kvalitu aproximace. V závěrečné části práce byl analyzován předpoklad afinní a neafinní deformace modelů materiálů za účelem vysvětlení velkých rozporů mezi výsledky strukturně založených modelů a výsledky dvouosých testů při různých testovacích protokolech. Ačkoli byly zjištěny určité rozdíly mezi výsledky analyzovaných modelů, přece nebyly dostatečně významné, aby vysvětlily výše uvedené velké rozpory. V poslední části práce jsou zmíněny další možné oblasti výzkumu.
Effect of Velocity of Impact Loading to Stress, Deformation and Durability of Component of Fuel Car System
Dobeš, Martin ; Horyl, Petr (referee) ; Návrat, Tomáš (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
Passive safety is a well-known term. This term can be further categorized into different topics of the car passive safety, restraint systems, safety assistants (ABS, ESP, ASR, etc.). One of these topics is passive safety of the fuel system. Safety and tightness of the fuel system must be guaranteed even under non-standard conditions, for example a collision against a fixed obstacle. This issue is not often mentioned in the field of car safety. It is considered a standard. Passive safety of the fuel system is often ensured using various interesting technical solutions and devices, usually patented ones. The development of these solutions is supported by numerical simulations in different stages of development process. The doctoral thesis deals with impact loading of the plastic components of the fuel system, in particular Fuel Supply Module (FSM), which is mounted inside the fuel tank. The flange is the most important part of the fuel supply module from the car safety point of view. The flange closes FSM on the external side of the fuel tank. The thesis focuses on the finite element analysis of the complete or partial FSM, and the flange itself during impact loading. The main objective of this thesis are numerical material models, taking into account important aspects of the mechanical behavior of polymer materials during impact loading. There are a lot of ad hoc invented or standardized experiments described in this thesis. These experiments are used for estimation of the material parameters or comparison of numerical analysis vs real conditions, or tests. The solver LS-DYNA was mainly used for numerical simulations. The final results of this thesis brings new quantified knowledge about behavior of the Typical Semi-Crystal Polymer (TSCP), not only for impact loading. The practical part of this thesis defines new methodology for the numerical simulation approach of impact loading for FSM. This methodology is directly usable for new product development. A lot of numerical material models were developed and tested. The best results were achieved using numerical material model *MAT_24 with combination of *MAT_ADD_EROSION card. The limits and parameters for this numerical material model was estimated empirically during conducting experiments. The numerical material model SAMP-1 was partly solved in this doctoral thesis, but more detail study will be given in future works.
Stress and strength analysis of steam turbine valve
Kořínek, Tomáš ; Vosynek, Petr (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
This diploma thesis deals with the determination of lifetime and computational modeling of stress strain states arising in the body of the steam turbine valve. Due to the high temperature of the inlet steam, the creep of the material which fundamentally affects its final lifetime is also considered in the calculation. The lifetime is evaluated by four different procedures using the finite element method via the ANSYS software. The results are compared at the end of this work. One of the chapters is focused on solving the problem of the creep in the ANSYS software environment.
Computational simulation of leveling of pipes
Peter, Ondřej ; Šebek, František (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
The master thesis deals with the computational simulation of cross-roll leveling of tubes with various degrees of thickness. Based on the Lagrange approach, a several FEM models of curved tube were developed and subsequently solved in ANSYS commercial software. Furthermore, a several models of curved tube were solved by algorithm based on the Euler approach created at UMTMB FME BUT. Based on the comparison of output parameters from both algorithms it was found that the output parameters are comparable to the d/D ratio (inner/outer diameter of the tube) = 0.43.
Stress-strain analysis of a chosen fire extinguisher
Češek, Jakub ; Petruška, Jindřich (referee) ; Novák, Kamil (advisor)
Bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of chosen extinguisher. Within this thesis, different types of closures are summarized and their influence in stress state is thoroughly analyzed. The stress-strain analysis is solved by using momentum shell theory as well as membrane shell theory. At the end of this thesis numerical solutions by using Finite Elements Method (FEM) is performed in Ansys software. All results are compared in conclusion of the thesis.
Shape optimization of new circumferential steam turbine blade attachment type
Mívalt, Tomáš ; Petruška, Jindřich (referee) ; Polzer, Stanislav (advisor)
This thesis describes selection and shows calibration of material model, capable of describing cyclic softening of material. Stress-strain FEM analysis of circumferential blade attachment for last section of rotor blades of steam turbine is performed, expected lifetime of existing attachment is evaluated. Multi-parameter optimization of new-shape attachment was done, resulting in dimensions for new-shape attachment with longer lifetime. Improvements in strain amount in comparison with existing attachment were evaluated and possible RPM increase of turbine with new attachment type was calculated.
Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application
Šebek, František ; Horyl, Petr (referee) ; Španiel, Miroslav (referee) ; Petruška, Jindřich (advisor)
Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech o rozvoji poškození rozhodují použité mezní podmínky tvárného lomu. Tyto byly teoreticky studovány v úvodu práce a po výběru vhodné mezní podmínky byl stanoven postup kalibrace. Dále byl rozpracován plán měření a realizovány zkoušky při pokojové teplotě na slitině hliníku 2024-T351, zahrnující tah, krut a tlak, pro studium rozvoje poškození a věrohodnou kalibraci vybraného fenomenologického modelu tvárného porušování, vyjádřeného pomocí lomového přetvoření a závislého na hydrostatickém tlaku a deviátoru tenzoru napětí. Mezní podmínka tvárného lomu byla posléze svázána s podmínkou plasticity. Plasticita byla pro zkoumaný materiál uvažována ve tvaru zohledňujícím i stav třetího invariantu deviátoru tenzoru napětí. Celý navržený přístup, plně aplikovatelný na víceosé úlohy, byl implementován pomocí uživatelské rutiny do komerčního programu založeného na explicitní variantě metody konečných prvků. V závěru práce je předložena aplikace navrženého přístupu k modelování tvárného porušování v podobě verifikace na vybraných zkušebních testech, z níž plynou závěry a doporučení pro další práci.
Ductile fracture criteria in multiaxial loading – theory, experiments and application
Šebek, František ; Petruška, Jindřich (advisor)
Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech o rozvoji poškození rozhodují použité mezní podmínky tvárného lomu. Tyto byly teoreticky studovány v úvodu práce a po výběru vhodné mezní podmínky byl stanoven postup kalibrace. Dále byl rozpracován plán měření a realizovány zkoušky při pokojové teplotě na slitině hliníku 2024-T351, zahrnující tah, krut a tlak, pro studium rozvoje poškození a věrohodnou kalibraci vybraného fenomenologického modelu tvárného porušování, vyjádřeného pomocí lomového přetvoření a závislého na hydrostatickém tlaku a deviátoru tenzoru napětí. Mezní podmínka tvárného lomu byla posléze svázána s podmínkou plasticity. Plasticita byla pro zkoumaný materiál uvažována ve tvaru zohledňujícím i stav třetího invariantu deviátoru tenzoru napětí. Celý navržený přístup, plně aplikovatelný na víceosé úlohy, byl implementován pomocí uživatelské rutiny do komerčního programu založeného na explicitní variantě metody konečných prvků. V závěru práce je předložena aplikace navrženého přístupu k modelování tvárného porušování v podobě verifikace na vybraných zkušebních testech, z níž plynou závěry a doporučení pro další práci.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Petruška, Jakub
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.