Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hravé chování hulmana posvátného (Semnopithecus entellus)
Petrů, Milada ; Špinka, Marek (vedoucí práce) ; Sedláček, František (oponent) ; Nekovářová, Tereza (oponent)
10 Souhrn Hravé chování je velmi zajímavou oblastí chování, přes značný zájem však stále zůstává oblastí nedostatečně prozkoumanou. Vědci se především snaží hru co nejjednoznačněji charakterizovat, objasnit otázky kolem její ontogeneze a zodpovědět také otázku z mnoha pohledů nejzajímavější a to je funkce hravého chování. Toto jsou hlavní otázky, kterými se zabývám ve své dizertační práci a to konkrétně detailní analýzou hravého chování na základě dat získaných z vlastních videonahrávek hravého chování volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) v lokalitě Bhangarh v severozápadní Indii. Dizertační práce jako celek si klade za cíl rozebrat hravé chování z několika pohledů. Prvním z nich a základním je charakterizace hry, kategorizace jednotlivých typů hry a vypracování herního etogramu. V popředí zájmu mého studia hravého chování je sebehandicapování. Toto chování je typické a jedinečné pro hru a nebylo dosud zcela uspokojivě objasněno. Jednotlivým prvkům etogramu hravého chování hulmana posvátného ale i dalších druhů se věnuji v první z publikací, které jsou součástí dizertační práce. Výsledky ukázaly, že sebehandicapující prvky a prvky nepodobné prvkům "vážného" chování tvoří podstatnou část repertoáru hravého chování. Hra je velice variabilní a její různé části mohou mít odlišnou funkci....

Viz též: podobná jména autorů
2 PETRŮ, Martina
2 PETRŮ, Michal
2 Petrů, Markéta
2 Petrů, Michaela
1 Petrů, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.