National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Environmental Management Introduction to the Company
Petrásková, Lenka ; Holíková, Eva (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
his master’s thesis deals with implementation of the environmental management system in the concrete company. It compares the implementation in this company with standard ČSN EN ISO 14001. The concept of the environmental management system is introduced in the theoretical part of the master’s thesis and the implementation how is standard specifications being asked. Implementation of the environmental management system by top management describes the practice part. The system implementation is evaluated by repayment time of investment.
Social Security in the USA and in the Czech Republic
Petrášková, Lenka ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
The bachelor thesis deals with social security in the United States of America and the Czech Republic. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter is an introduction to social security, including an explanation of the main key terms. The second chapter focuses on social security in the United States of America and includes current health care reform. The third chapter provides a description of social security in the Czech Republic in the areas of pension insurance, healthcare and health insurance. The fourth chapter briefly describes the international social security agreement between the Czech Republic and the United States of America. The last chapter contains a comparison of these two systems, including their similarities and differences.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.

See also: similar author names
2 Petrásková, Lenka
2 Petrášková, Lenka
1 Petrášková, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.