National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
History of anthracite and lignite mining in České Budějovice region compared from a point of view of economic and social history
PETRÁŠEK, Karel
The bachelor's thesis focuses on the historical development of coal industry in Českobudějovicko region during the first half of 20th century. The work is divided into three parts. In the first part, the author focuses on the creating of coal deposits in Czech lands with usage of the available literature. he also describes South Bohemian deposits and quality of local kinds of coal: anthracite and lignite. The second part deals with the development of Czech coal industry. The work focuses on South Bohemian coal mining industry until the end of 19th century. The last part is dedicated to the history of three mining locations where coal was mined during the first half of 20th century. These locations are Kamenný Újezd, Mydlovary and Lhotice. While dealing with these locations the thesis focuses on local mines' history, analyzes the problems they struggled with and social conditions of their employees. The results are then compared with situation in other Czech coal mining regions.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
VaZ s.r.o., Mšec ; ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Koruna, Ivan ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan ; Sedláček, Miroslav ; Holuša, Václav ; Sezima, Tomáš ; Pospíšilová, Eva ; Petrášek, K. ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena ; Michalová, Marie
Využití a odstraňování kalů z ČOV v ČR. Rešerše za období roku 2003. Současný stav, provozní poznatky - vyhodnocení schopností hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství. Ekonomická úvaha - posouzení procesu využívání a odstraňování kalů v ČR v regionu Svitavska. Poloprovozní ověření recyklace ČOV kalů. Vliv aplikace kalů na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci. Kaly z ČOV v ČR, zejména se zaměřením na mikrobiologické ukazatele.

See also: similar author names
1 PETRÁŠEK, Karel
1 Petrášek, K.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.