Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
AGEING OF BINARY Ti-Ni ALLOY AND ITS INFLUENCE ON TRANSFORMATION CHARACTERISTICS
Szurman, I. ; Kursa, M. ; Petlák, D. ; Dlouhý, Antonín
Transformation temperatures of binary alloys from Ti-Ni system are highly sensitive to chemical composition of the alloy. This sensitivity, however, causes rather considerable complications already during process of preparation. Transformation temperatures of bays rich in Ni can be successfully modified. The key to modification of transformation temperatures lies in use of precipitation reaction of quenched over-saturated solution for influencing of composition of TiNi matrix and thus to precise control of transformation temperatures. Principle of this method consists in metastable balance between intermetallic phase TiNi and coherent precipitates Ti3Ni4. Although the precipitate Ti3Ni4 is considered to be metastable in comparison with TiNi3, it is highly stable at temperatures below 600 degrees C. During precipitation reaction Ti3Ni4 is formed and this phenomenon is connected with decrease of Ni content in TiNi matrix, which leads to increased temperatures of phase transformations TR (temperature of formation of R-phase) and Ms (temperature 'martensite start'). It is important that transformation temperature after long-term ageing is independent on chemical composition of the alloy, and it depends only on temperature of ageing as a consequence of equilibrium between these phases. This phenomenon should not occur at ageing at higher temperatures, formation of precipitate Ti3Ni4 should occur only during cooling of the sample from the temperature of ageing. The alloy Ni50.6-Ti (at. %), prepared in high-frequency induction vacuum furnace, was chosen as experimental material. Samples of the alloy were sealed into evacuated quartz glass tube and aged at constant temperature with various durations of dwell. Afterwards transformation characteristics of the samples were determined by DSC method.
STRUCTURAL, THERMODYNAMICS AND PHYSICAL PROPERTIES OF Zn Sn Al ALLOYS
Drápala, J. ; Musiol, J. ; Petlák, D. ; Vodárek, V. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Kroupa, Aleš ; Sidorov, V.E.
Some results of thermodynamic, structural and physical properties of Al-Sn-Zn alloys are presented in our paper. The ternary Al-Sn-Zn alloys were prepared in a resistance furnace in evacuated ampoules. The alloys were studied metallographically, their micro-hardness and X-ray micro-analysis (EDX, SEM) of individual phases were measured. Temperatures of phase transitions (liquidus, solidus, invariant reactions, etc.) were obtained using the DTA method (Setaram SETSYS 18 (TM)). The long time annealing (250, 300, 350 degrees C, 3, 7, 14 or 28 days) was used in order to achieve the thermodynamic equilibrium. The results were confronted with thermodynamic modelling of the ternary Al Sn Zn system in the Institute of Physics of Materials AS of the Czech Republic in Brno. We have studied density (by gamma-absorption method), electrical resistivity (by contactless method in rotating magnetic field) and magnetic susceptibility (by Faraday's method) of some Al-Sn-Zn alloys containing up to 10 at.% of aluminum and up to 65 at.% of zinc. The increasing of zinc content resulted in the decrease of the density and susceptibility values, except for one sample. The resistivity values practically didn't depend on the zinc content in the crystalline state, whereas a maximum was found for one of the samples in the liquid state. This work has been made in the frame of COST Action MP0602 project 'Advanced Solder Materials for High-Temperature Application'.
Kvantitativní optická analýza s využitím mobilního telefonu
Petlák, Daniel ; Svoboda, Ondřej (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o metodách kvantitativní kolorimetrické analýzy s využitím mobilního telefonu a návrhu vlastního analyzátoru. Teoretická část se věnuje základním vlastnostem světla a rozdělení optické spektrální analýzy, jež je popsána několika optickými metodami. Dále je zmíněno rozdělení kolorimetrických analyzátorů podle jejich typů. Důležitou složkou je zaměření na kolorimetrickou analýzu s využitím mobilního telefonu a obeznámení se s možnostmi analýzy tekutin a pevných vzorků. Praktická část se věnuje návrhu samostatného analyzátoru s využitím mobilního telefonu, vyvinuté aplikaci zahrnující možnost kalibrace hodnot připravených vzorků a následnému hodnocení koncentrace iontů v neznámém vzorku. Pro přesnost výsledků je zhotoven světlotěsný temný kryt na 3D tiskárně.
New types of lead-free solders and their properties
Drápala, J. ; Petlák, D. ; Malcharcziková, J. ; Vodárek, V. ; Konečná, K. ; Smetana, B. ; Zlá, S. ; Kostiuková, G. ; Seidlerová, J. ; Lasek, S. ; Madaj, M. ; Kroupa, Aleš ; Urbánek, J. ; Dušek, K. ; Sedláček, J. ; Sidorov, V.E.
Ternary and binary alloys with different ratios of Ag, Al, Bi, Cu, In, Mg, Sb, Sn and Zn were prepared experimentally. The following characteristics were studied: temperatures and enthalpies of phase transformations (DTA, TG, DSC), macro-and micro-structural analysis, micro-hardness, chemical analysis, X-ray and density measurements and electrical resistivity of selected solders, test of wettability with or without use of fluxes, measurement of corrosion properties.

Viz též: podobná jména autorů
1 Petlák, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.