Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Branding a rebranding
Pernikář, Václav ; Pánek, Pavel (vedoucí práce) ; Lukáš, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na identitu značky a její implementaci. Hlavním cílem práce je navrhnout vizuální pravidla pro komunikaci včetně logomanuálu a tonality značky představované komunikačním manuálem. V první části jsou shrnuta teoretická východiska práce a problematika identity značky je zde zasazena do širšího kontextu budování značky. V praktické části se práce soustředí na návrh značky malého ubytovacího zařízení. Je zde proveden návrh nového názvu, loga, firemních barev, písma. Dále je sestaven logomanuál a komunikační manuál značky. Na závěr praktické části jsou navrženy některé praktické aplikace vytvořené identity.
Přesnost měření na dílenských mikroskopech
Pernikář, Václav ; Jarošová, Jana (oponent) ; Bumbálek, Leoš (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na hodnocení přesnosti měření pomocí optických přístrojů. První polovina je věnována základům metrologie a jsou zde v základech nastíněny vlivy, které mohou ovlivnit výsledek měření a pravidla pro vyhodnocení nejistoty měření. V druhé části jsou rozdělena optická měřidla a popsány některé principy měření na optických přístrojích. V závěru jsou porovnány dva optické měřicí přístroje a vyhodnoceny některé jejich charakteristiky pomocí několika jednoduchých experimentů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.