Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění
Pecková, Veronika ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění Cíle: Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace v čase, respektive od roku 2010 do roku 2017, a identifikace trendů v rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé reprezentace. Prioritou je pak zodpovězení otázek zadaných předsedou ČSA Gabrielem Waage. Metody: V této práci byla použita metoda komparace při porovnávání sekundárních dat z jednotlivých anuitních rozpočtů. Po získání a analýze výsledných hodnot proběhlo strukturované interview s předsedou ČSA. Získané poznatky jsou pak důkladněji rozebrány v diskuzi. Výsledky: Vzhledem k výsledkům analýzy a informacím, které jsem získala z rozhovoru s předsedou ČSA, jsem v této práci navrhla několik doporučení, nad kterými by se mohl předseda ČSA zamyslet před tvorbou budoucích rozpočtů. Zejména jsem řešila koncept spravedlnosti v rozdělování peněžních prostředků mezi reprezentace a adekvátnost cílů, které jsou na reprezentační celky kladeny. Klíčová slova: náklady, příjmy, spravedlnost, reprezentace, softball

Viz též: podobná jména autorů
3 Pecková, Vendula
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.