Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční benchmarking
Pechková, Barbora ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Janov, Jozef (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit výkonnost podniku SPORTISIMO s. r. o. v období od roku 2010 až 2015. K zhodnocení bude použita metoda benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Hodnoty sledovaného podniku budou postupně porovnány v první části s odvětvím CZ NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel a nejlepšími podniky tvořícími hodnotu v tomto odvětví. V druhé části pak bude sledovaný podnik porovnáván s přímou konkurencí, konkrétně s firmami A3 SPORT, HUDYsport a Intersport. Při interpretaci výsledků výstupů z benchmarkingového systému bude také využita strukturální a trendová analýza. V závěru bude shrnuto posouzení dosavadního počínání podniku, zhodnocení jeho pozice mezi konkurencí a doporučení pro budoucí vývoj.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.