Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamics of four-planetary gearing box
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk ; Škuderová, Alena
Planetary gearboxes are more complicated than parallel-axis gear transmission systems and\ntherefore they need deeper dynamic analysis, which is important for reduction of noise and vibration. The main advantage of planetary gearings is the splitting of force flow into several planet wings, but it can be devaluated by unequal load sharing on planet stages. For improving, the floating sun wheal and flexible pins of planets are applied. Dynamic model of such a gearing box is derived in the paper and it is shown that the frequency spectrum contains many multiple eigen-frequencies. Examples of several eigen-modes and transfer functions of this four-planetary gearing box are presented as well. The problem of dimensional nonhomogeneous vectors and matrix is also mentioned.
Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace
Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Cibulka, Jan
Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na zkušebně společnosti Wikov Gear v Plzni ve dnech 17.5. a 21.5.2017. Zkoušely se dvě varianty ložisek planet: a) standartní kluzkná ložiska (17.5), b( kluzná ložiska s plovoucím kroužkem (tzv. "flouting bush"). Při použití standartních ložisek planet bylo dosaženo maximální otáčkové rychlosti 8500 ot/min a u ložisek s plovoucím kroužkem bylo dosažena až otáček 14500ot/min. Měření ohybových kmitů čepů planetové převodoky bylo snímáno tenzometricky. Metodika měření byla navržena v ÚT AV ČR. Analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních spektrogramů pro nalezení významných rezonancí kmitání čepů převodovky. Tyto poznatky sloužily k validaci vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR a ladění jejich parametrů.
DYMAMESI 2017
Kozieň, M. ; Pešek, Luděk ; Zolotarev, Igor
The Colloquium Dymamesi is continuing near the 20 years history of two conferences Dynamics of Machines and Interaction and Feedbacks. From 2017 the Colloquium is organized within the Czech-Polish (IT ASCR Prague & CUT Crakow) collaboration and the first one was held in CUT in Cracow. The prezentations were divided into the three sections: dynamics of machines, interactions and energetics. The Colloquium DYMAMESI 2017 was for the first time supported also by Programme Strategy 21 (AV21).
Dissipated energy of hard rubbers at dynamic torsional finite straining
Šulc, Petr ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Cibulka, Jan ; Košina, Jan
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a prportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silcone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results.
Design of low-subsonic blade cascade model for aero-structural dynamic testing
Pešek, Luděk ; Hála, Jindřich ; Šulc, Petr ; Chládek, Štěpán ; Bula, Vítězslav ; Uruba, Václav ; Cibulka, Jan
Low-subsonic blade cascade model for aerodynamic testing was design in the Institute. The aim is to study the flow dynamics and flutter phenomenon in the cascade with moving blade profiles. The numerical calculations of two proposed cascades were performed for analysis of influence of stagger angle, incident angle of flow and inter-blade phase angles of the relative movement of blades. The results of numerical simulations of fluid dynamics of non-stationary flow both as viscid and non-viscid are presented. Futhermore the solution of the physical model of the designed cascade including excitation of profiles, measuring of the profile displacement and aerodynamic forces are described.
Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk ; Radolfová, Alena
Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem planetových kol. Lineární matematický model dynamického chování převodovky vychází z předpokladu tuhých těles ozubených kol, konstantních tuhostí v ložiskách i v uložení planet. Jako konstantní jsou uvažovány také kontaktní poddajnosti v ozubení a to střední hodnotou se zanedbáním periodické proměnnosti kontaktní tuhosti, což u širokého šikmého ozubení s vícenásobným dotykem je přípustné. Velmi měkké uložení osy centrálního kola a pružné uložení planet i kola korunového umožňuje obecný rovinný pohyb všech kol. \nStrukturní periodičnost čtyř-planetové převodovky má za následek, že odpovídající frekvenční spektrum obsahuje několik vícenásobných frekvencí. Poněvadž převodovka nikdy nepracuje samostatně, ale vždy ve spojení s dalšími agregáty, byly na vstupní a výstupní hřídel připojeny jednoduché modely hnacího a brzdicího systému. Pro tuto soustavu o 20 stupních volnosti jsou určeny vlastní frekvence, příslušné tvary kmitání a přenosové funkce mezi jednotlivými prvky. Numerický výpočet je doplněn grafickými záznamy jak vlastních tvarů kmitání, tak i přenosových funkcí.\n
Proposal of hyperelastic proportional damping as dissipated energy model of hard rubbers
Šulc, Petr ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Košina, Jan ; Cibulka, Jan
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a proportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silicone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results.
Running flutter waves in blades cascade
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk
The simplified mathematical model of dynamic properties of bladed cascade excited by wakes of flowing steam from the stationary cascade is derived. Interaction of this kind of forced excitation with aero-elastic self-excitation described by Van der Pol formula causes origin of flutter and its. running waves. It is shown that the velocity, direction of flutter running waves and mode of vibration depend on the blades’ number ratio and on kind of self-excitation forces on individual blade or on inter-blade distance.
Tvary vlastních kmitů čtyř-planetové převodovky
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk ; Radolfová, Alena
Zpráva je věnována vlivu poddajnosti planetových čepů na frekvenční spektrum vlastního kmitání a rozboru vlastností modálního spektra. Matematický model planetové převodovky vychází z předpokladu tuhých těles ozubených kol, lineárních tuhostí planetových čepů i čepu centrálního kola. Kontaktní poddajnosti v ozubení jsou modelovány střední hodnotou se zanedbáním periodické proměnnosti, Centrální kolo i všechna planetová kola konají rovinný pohyb Ve frekvenčním spektru matematického modelu se 16ti stupni volnosti se vyskytují i vícenásobné frekvence. Výpočet frekvenčního a modálního spektra je realizován v programovém prostředí Matlab.
Modelling of running waves in turbine blades cascade
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk
Dynamic properties of blades in the blade cascade excited by steam flow from the stationary bladed disk are investigated with the aim to explain origin and behaviour of running waves. It is shown that one of the most important reasons for existence of running waves is the running periodic forces from steam wakes due to different numbers of blades of stationary and rotating wheels. On a simplified computational model of disk with closed 10-blades bundle are presented resulting velocities, theirs directions and modes of forced running waves. The effect of these forced running waves on the existence of flutter waves will be shortly mentioned as well.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PEŠEK, Lukáš
1 Pešek, Ladislav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.