Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fast estimation of flutter parameters of steam turbine blades using boundary element methods
Prasad, Chandra Shekhar ; Pešek, Luděk
In the present paper the classical flutter parameters in turbomachinery cascade such as aerodynamic damping estimation using fast numerical method is described. The unsteady aerodynamic loading and the aerodynamic damping (AD) coefficient of the vibrating cascades is estimated by 2D boundary elementmethod such as source and doublet panel method (PM). To estimate the flutter parameters aerodynamic influence coefficient traveling wave mode (TWM)method is adopted. The experimental aerodynamic damping is compared against simulated results. The result demonstrate that potential flow based boundary elements method can estimate the AD with desired accuracy and less computational time.
Running flutter waves in the model of turbine blades cascade
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk
This contribution is connected with the paper on the previous conference, where the origin and properties of forced running waves produced by flowing steam through cascade of stationary and rotating wheels with different numbers of blades in the steam turbine were investigated. Due to the aero-elastic forces of this steam flow, these comparatively small vibrations can excite strong flutter running waves. Presented contribution is oriented on the analysis of dynamic properties of computational model of blades cascade, where the flutter is modelled by two types of Van der Pol self-excitation forces.
Dynamics of four-planetary gearing box
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk ; Škuderová, Alena
Planetary gearboxes are more complicated than parallel-axis gear transmission systems and\ntherefore they need deeper dynamic analysis, which is important for reduction of noise and vibration. The main advantage of planetary gearings is the splitting of force flow into several planet wings, but it can be devaluated by unequal load sharing on planet stages. For improving, the floating sun wheal and flexible pins of planets are applied. Dynamic model of such a gearing box is derived in the paper and it is shown that the frequency spectrum contains many multiple eigen-frequencies. Examples of several eigen-modes and transfer functions of this four-planetary gearing box are presented as well. The problem of dimensional nonhomogeneous vectors and matrix is also mentioned.
Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace
Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Cibulka, Jan
Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na zkušebně společnosti Wikov Gear v Plzni ve dnech 17.5. a 21.5.2017. Zkoušely se dvě varianty ložisek planet: a) standartní kluzkná ložiska (17.5), b( kluzná ložiska s plovoucím kroužkem (tzv. "flouting bush"). Při použití standartních ložisek planet bylo dosaženo maximální otáčkové rychlosti 8500 ot/min a u ložisek s plovoucím kroužkem bylo dosažena až otáček 14500ot/min. Měření ohybových kmitů čepů planetové převodoky bylo snímáno tenzometricky. Metodika měření byla navržena v ÚT AV ČR. Analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních spektrogramů pro nalezení významných rezonancí kmitání čepů převodovky. Tyto poznatky sloužily k validaci vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR a ladění jejich parametrů.
DYMAMESI 2017
Kozieň, M. ; Pešek, Luděk ; Zolotarev, Igor
The Colloquium Dymamesi is continuing near the 20 years history of two conferences Dynamics of Machines and Interaction and Feedbacks. From 2017 the Colloquium is organized within the Czech-Polish (IT ASCR Prague & CUT Crakow) collaboration and the first one was held in CUT in Cracow. The prezentations were divided into the three sections: dynamics of machines, interactions and energetics. The Colloquium DYMAMESI 2017 was for the first time supported also by Programme Strategy 21 (AV21).
Dissipated energy of hard rubbers at dynamic torsional finite straining
Šulc, Petr ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Cibulka, Jan ; Košina, Jan
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a prportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silcone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results.
Design of low-subsonic blade cascade model for aero-structural dynamic testing
Pešek, Luděk ; Hála, Jindřich ; Šulc, Petr ; Chládek, Štěpán ; Bula, Vítězslav ; Uruba, Václav ; Cibulka, Jan
Low-subsonic blade cascade model for aerodynamic testing was design in the Institute. The aim is to study the flow dynamics and flutter phenomenon in the cascade with moving blade profiles. The numerical calculations of two proposed cascades were performed for analysis of influence of stagger angle, incident angle of flow and inter-blade phase angles of the relative movement of blades. The results of numerical simulations of fluid dynamics of non-stationary flow both as viscid and non-viscid are presented. Futhermore the solution of the physical model of the designed cascade including excitation of profiles, measuring of the profile displacement and aerodynamic forces are described.
Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk ; Radolfová, Alena
Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem planetových kol. Lineární matematický model dynamického chování převodovky vychází z předpokladu tuhých těles ozubených kol, konstantních tuhostí v ložiskách i v uložení planet. Jako konstantní jsou uvažovány také kontaktní poddajnosti v ozubení a to střední hodnotou se zanedbáním periodické proměnnosti kontaktní tuhosti, což u širokého šikmého ozubení s vícenásobným dotykem je přípustné. Velmi měkké uložení osy centrálního kola a pružné uložení planet i kola korunového umožňuje obecný rovinný pohyb všech kol. \nStrukturní periodičnost čtyř-planetové převodovky má za následek, že odpovídající frekvenční spektrum obsahuje několik vícenásobných frekvencí. Poněvadž převodovka nikdy nepracuje samostatně, ale vždy ve spojení s dalšími agregáty, byly na vstupní a výstupní hřídel připojeny jednoduché modely hnacího a brzdicího systému. Pro tuto soustavu o 20 stupních volnosti jsou určeny vlastní frekvence, příslušné tvary kmitání a přenosové funkce mezi jednotlivými prvky. Numerický výpočet je doplněn grafickými záznamy jak vlastních tvarů kmitání, tak i přenosových funkcí.\n
Proposal of hyperelastic proportional damping as dissipated energy model of hard rubbers
Šulc, Petr ; Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Košina, Jan ; Cibulka, Jan
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a proportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silicone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results.
Running flutter waves in blades cascade
Půst, Ladislav ; Pešek, Luděk
The simplified mathematical model of dynamic properties of bladed cascade excited by wakes of flowing steam from the stationary cascade is derived. Interaction of this kind of forced excitation with aero-elastic self-excitation described by Van der Pol formula causes origin of flutter and its. running waves. It is shown that the velocity, direction of flutter running waves and mode of vibration depend on the blades’ number ratio and on kind of self-excitation forces on individual blade or on inter-blade distance.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PEŠEK, Lukáš
1 Pešek, Ladislav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.