Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015
Pavlík, Vladimír ; Macháč, Jan (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Investice do malých vodních elektráren je i dnes ekonomicky velmi výhodná. Vzhledem k evropským a státním dotacím je doba návratnosti investice do MVE mnohdy poloviční, než jakou garantuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Zde dochází k určité asymetrii informací mezi státem jakožto subjektem poskytujícím dotaci a provozovatelem MVE. Potenciál těchto zařízení není vyčerpán, ale v současné době se čím dál více hovoří o riziku extrémních hydrologických výkyvů způsobených vlivem povodní, nebo vlivem extrémního sucha. Tyto výkyvy mohou nepříznivě ovlivnit návratnost investice. Cílem práce je zjistit, do jaké míry hydrologické extrémy návratnost investice ovlivní...
Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla
Pavlík, Vladimír ; Šilerová,, Lucie (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií divadel a jejich možné právní formy. V druhé části je provedena analýza externích a interních faktorů, které ovlivňují projekt. V závěrečné části je proveden návrh řešení pro činnost divadla.

Viz též: podobná jména autorů
6 PAVLÍK, Václav
8 Pavlík, Vojtěch
6 Pavlík, Václav
3 Pavlík, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.