Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gravity model and efficiency of trade between China and EU countries: Visegrad group, Germany, Austria
Papoušek, Radan ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
Tato práce analyzuje bilaterální obchod mezi Čínou a Visegrádskou skupinou (V4), Rakouskem a Německem. Odhad gravity modelu se opírá o data z 23 zemí v období 1995-2015. Práce porovnává dané země mezi sebou (time-series pohled) i vývoj základních proměnných v čase (cross-sectional pohled). Dále odhaduji míru efektivity zkoumaných zemí v obchodu s Čínou. Odhad efektivity je založen na stochastic frontier analýze. Propojení těchto tří perspektiv přináší ucelený obraz o obchodních vztazích mezi Čínou a danými zeměmi. Práce ukazuje, že přijetí V4 do EU výrazně pomohlo mezinárodnímu obchodu mezi V4 a Čínou. Globální hodnotové řetězce (GVCs) také přispěly k zintenzivnění obchodu mezi Evropou a Čínou. Rakousko a Německo vykazuje vyšší efektivitu exportu hlavně díky lepšímu postavení v GVCs. Obchodní bilance zemí V4 s Čínou je velmi citlivá na podnika- telská rozhodnutí nadnárodních firem, které mají výrobní závody v těchto zemích. Země, které nemají přístup k moři nejsou v tomto ohledu nikterak znevýhodněny díky členství v celní unii s pobřežními státy. Důležitost vzdálenosti mezi obchodními partnery v čase klesá díky vývoji v ICT i více efektivní dopravě. Čínští exportéři mají navíc výhodu statních dotací. Tato analýza může být dále vylepšena použitím dat o obchodu v přidané hodnotě místo dat o celkovém...
Impact of sovereign debt crisis in Greece on its neighboring countries
Papoušek, Radan ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Kuc, Matěj (oponent)
V této práci se zabývám vlivem finanční nákazy šířící se z Řecka v době řecké dluhové krize do následujících zemí: Bulharska, Kypru, Itálie a Turecka. Pomocí upravených korelačních koeficientů získaných z VAR modelu se snažím odhalit nákazu do výše zmíněných zemí. K výzkumu používám 10leté vladní dluhopisy a akciové indexy v období od prosince 2004 do srpna 2012. Tato bakalářská práce odhaluje šíření nákazy způsobené řeckou dlouhovou krizí do všech zkoumaných zemí. Analýza ukazuje, že existuje velmi silná vzájemná závislost mezi některými zkoumanými trhy. Existence přenosových kanalů naznačuje, že krize se z Řecka mohla šířit jednoduše.

Viz též: podobná jména autorů
1 Papoušek, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.