National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Use of Modern Technologies in Physical Education at Schools
Palička, Pavel ; Fialová, Ludmila (advisor) ; Mužík, Vladislav (referee) ; Bureš, Vladimír (referee)
Pavel Palička - Use of Modern Technologies in Physical Education at Schools Abstract Problem: The use of digital technologies in education is one of the possibilities how to support the pupils' motivation. Physical education (PE) offers a variable environment where various types of actual wearable technology (smart phone, tablet etc.) can be used. No integrated overview of possibilities and practical recommendations for the use of available digital technologies (DT) in physical education has been published. There is also lack of research results measuring impact of their use on everyday school practice. Hypothesis: It was hypothesized that pupils who receive innovated experimental education programme using digital technologies will have better relationship to PE and greater intrinsic motivation to exercise. Objective: The purpose of this study was to identify changes in intrinsic motivation and relationship to physical activity in physical education triggered by an experimental DT- involving education programme. Methods: The research was carried out in form of a quasi-experiment conducted in physical education lessons in school years 6-9. The research sample (N=237) consisted of two groups. A group of 119 pupils in experimental lessons was compared with a control group of 118 pupils who went through...
Project of fitness trail in the Borsky Park - Pilsen
Palička, Pavel ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Bibliografická identifikace Název diplomové práce: Projekt fitstezky - Borský park v Plzni Pracoviště: Katedra základů kinantropologie a humanitrúch věd, FTVS UK Autor: Bc. Pavel Palička Studijní obor: TVS pro absolventy bakalářských oborů TVS z PF v ČR Vedoucí práce: Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Počet stran: 104 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Anotace práce Shrnutí Diplomová práce je návrhem projektu fitstezk:y, který je situován do zadní části Borského parku v Plzni. V teoretické části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku projektového managementu a přibližuje problematiku výstavby zařízení tohoto druhu. Mezi metody které byly použity při tvorbě práce patří řízené rozhovory s odborníky z oblasti tělovýchovy, analýza dokumentů, terénní průzkum spádové oblasti a SWOT analýza. Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční okruh fitstezky v souladu s faktory, jakými jsou: územní členění a architektura parkové plochy, fyziologické aspekty cvičení na stanovištích, požadavky uživatelů parku. Důležitou součástí práce je rovněž finanční náročnost projektu, kde je zohledněna nákladová stránka a s ní související provozní náklady na následující pětileté období. Projekt bude předložen k posouzení vedoucím pracovníkům organizace Správa veřejných statků města Plzně, kteří jej zhodnotí za účelem jeho realizace...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.