Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Paleček, Miloš ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Ochranné léčení a zabezpečovací detence Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dvě ochranná opatření - ochranné léčení a zabezpečovací detence. Jedná se o trestněprávní sankce, které představují právní následky trestného činu či činu jinak trestného. Jejich funkcí je léčba, náprava pachatele a ochrana společnosti před nebezpečnými osobami. Vzhledem k množství případů z nedávné doby, kdy se duševně nemocní pachatelé dopustili závažného násilného jednání po propuštění či útěku z ochranného léčení, jde o aktuální téma. Cílem této práce je charakteristika ochranných opatření obecně a dále podrobný rozbor jednotlivých aspektů ochranného léčení a zabezpečovací detence, tedy jejich ukládání, výkonu, trvání, změny a ukončení. V případě ochranného léčení také charakterizuji jeho formy a typy. Analýzou účinné právní úpravy zhodnotím tato ochranná opatření z hlediska de lege lata a také navrhnu možná opatření de lege ferenda. V úvodních kapitolách charakterizuji pojem a účel ochranných opatření, přičemž je také srovnám s tresty. Ve stručnosti popisuji i zabrání věci, zabrání části majetku a ochrannou výchovu. Následně definuji důležité pojmy, se kterými ochranná opatření pracují, např. pojem nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti či zneužívání návykových látek. Dále uvádím obecné zásady a zákonné podmínky pro...
Vliv změn světa práce na kvalitu života
Paleček, Miloš ; Dvořáková, Zuzana ; Mansfeldová, Zdenka
Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Janoušek, Vladimír ; Kučina, Pavel ; Paleček, Miloš
Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Paleček, Martin
2 Paleček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.