National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
State Budget Procedure in Parliaments of Selected EU Countries: Study 1.162
Částek, Michal ; Palán, Josef
This comparative study analyses the procedure for adopting the draft State Budget in the Parliaments of selected member states of the European Union (Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Great Britain, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Sweden). The aim of this study is to outline the possibility for deputies, deputy groups and parliamentary groups to present amendments to the draft State Budget (for example, to present amendments to the total revenues and expenditures, to the structure of the expenditure side etc.). In the United Kingdom and in the Nordic countries, the Governments have a strong competence in budgetary matters and in the process of voting on the budget in the Parliaments, the deputies have limited competence to table amendments to the draft State Budget. Moreover, deputies of coalition parties in the above mentioned countries tend to fully respect the Government proposal and do not submit amendments during discussions in Parliament. On the other hand, deputies in countries such as Belgium, the Slovak Republic and Estonia can have an impact on the state expenditure of the Budget during the voting procedure and in committee discussions; this is evidenced by the fact that the sum of all approved deputy proposals amending the draft State Budget for 2005 exceeded 1 per mille of their GDP. In most other countries, amendments may be tabled by MPs, deputy groups or parliamentary groups. Only in Sweden may amendments to the proposed state budget be submitted only by deputy groups or parliamentary groups (individual MPs can not submit amendments).
Fulltext: Download fulltextPDF
Carbon tax (tax on CO2 emissions) in EU Member States: Study 2.095
Palán, Josef
Studie se zabývá uhlíkovou daní (daní z emisí CO2), patřící mezi nepřímé daně, kterou se zdaňují emise CO2, vytvářené spalováním fosilních paliv (uhlí, minerálních olejů, plynu). Uhlíková daň se uvaluje na fosilní paliva a její výše je obvykle odvislá od množství CO2, které vzniká při spalování pohonných hmot nebo při výrobě tepla určeného k vytápění nebo k průmyslovému užití a v některých státech je sazba daně částečně odvislá i od energetického obsahu.
Fulltext: Download fulltextPDF
MPs salaries in selected countries: Study 1.113
Syllová, Jindřiška ; Palán, Josef ; Kučera, František
inf. podklad, červen 1998, aktualizace leden 2004, 20 str. Platy poslanců ve vybraných zemích a jejich porovnání s průměrnou mzdou v zemi.
Fulltext: Download fulltextPDF
Regional policy in the EU: Study 2.089
Palán, Josef
Vymezení pojmu „regionální politika“ a důvody jejího vzniku. Cíl regionální politiky na úrovni Evropské unie. Hlavní legislativní akty regionální politiky a jejich obsahové zaměření. Rozdělení území Evropské unie na tzv. NUTS jednotky a zavedení „klasifikace územních statistických jednotek“ (z francouzského La nomenklatura des unités teritoriales statistiques). Základní charakteristika hierarchických úrovní NUTS. Regiony způsobilé pro cíl „Konvergence“ a pro přechodný režim cíle „Konvergence“ (tzv. „phasing-out“). Státy způsobilé pro čerpání z Fondu soudržnosti a pro přechodný režim Fondu soudržnosti. Principy regionální politiky. Financování regionální politiky. Regionální politika v České republice. Zhodnocení politiky soudržnosti po rozšíření EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Taxation of Individuals and Companies providing Gambling Facilities in EU: Study 5.290
Palán, Josef
Právní předpisy jednotlivých členských států, pokud jde o zdanění příjmů z poskytování služeb v oblasti hazardních her jsou formulovány zcela nesourodě. Výše „zdanění“ z provozování hazardních her je v členských státech vyjádřena zcela odlišně. Někde je vyjádřena jako procentní sazba, někde jako pevná částka splatná ročně nebo měsíčně. Někde je procentní sazba uvalena na vsazené vklady, někde na hrubý výnos (vklady mínus výhry + provozní náklady), někde na rozdíl mezi vklady a vyplacenými výhrami. Práce přináší podrobný přehled úpravy zdanění hazardních her v zemích EU.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
1 Palán, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.