Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Temporal gravity changes related to geodynamic phenomena and geomechanical processes
Mrlina, Jan ; Blecha, Vratislav (vedoucí práce) ; Novotný, Oldřich (oponent) ; Pašteka, Roman (oponent)
My Thesis is based on five papers dealing with gravity changes related to various geodynamic, geomechanical and hydrological processes and phenomena. In the first part of the Thesis the gravity changes are defined as a geophysical quantity. The two principal causative parameters are highlighted - variation in elevation of the earth surface, and temporal excess of mass (negative or positive) in the subsurface. I also discuss different groups of parameters and environmental phenomena disturbing the gravity measurements, as the data accuracy is an essential condition of gravity monitoring (4D gravity). I performed a special test with the LaCoste&Romberg D-188 gravimeter in a pressure chamber with notable result showing negligible impact of small and medium size air-pressure variations on this instrument. The calibration stability was proved during two world comparison/calibration campaigns of absolute and relative gravimeters in Sevres, France. The instrument's repeatability was evaluated as 2 μGal (0.02 μm/s 2 ). As well, calibration is being controlled by measurements on the Czech latitude calibration line between Prague and Dolní Dvořiště in South Bohemia. In order to achieve best accuracy we developed special software Drift to control the gravimeter's drift. In principle the software provides a...
Complex interpretation of gravity data focused on tectonic structure assessment and environmental projects
Mantlík, František ; Kobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent) ; Pašteka, Roman (oponent)
4 Abstrakt V posledních deseti letech představuje gravimetrie jednu z nejrychleji se rozvíjejících metod průzkumu v užité geofyzice. Problém nestability obrácené úlohy v gravimetrii však bohužel vede k nutnosti omezit parametry gravimetrického modelu pomocí nezávislých dat. Práce přináší přehled zpracování a interpretace gravimetrických dat ve všech stádiích zpracování projektu s důrazem na metodologické aspekty a nové výzvy, které přináší širší rozšíření moderních digitálních gravimetrů založených na principu auto kompenzace. Zvláštní pozornost je věnována metodám použitým v prezentovaných případových studiích. Popis interpretačního procesu je zaměřen především na postupy omezování nestability obrácené úlohy v gravimetrii omezením rozsahu parametrů modelu pomocí dostupných geologických a geofyzikálních dat. Kromě toho jsou popsány metody použité pro vymezení průběhu tektonických struktur, které tvoří důležitou součást interpretačního procesu. Ve druhé části práce jsou prezentovány tři případové studie, které demonstrují popsané metodologické aspekty interpretace gravimetrických dat v praxi. Tyto studie jsou zaměřeny na úlohy v oblasti životního prostředí a určení tektonické stavby. První projekt představuje pokus o použití mikro-gravimetrie pro stanovení vnitřní struktury komunální skládky, která byla v...

Viz též: podobná jména autorů
2 Paštěka, Richard
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.