National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Supercapacitors for Energy Storage
Přidal, Tomáš ; Jašková, Jana (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody superkapacitoru. Dále jsou představeny možnosti využití superkapacitoru v různých průmyslových odvětvích. Následující kapitola nastiňuje ostatní způsoby ukládání energie i s jejich výhodami a nevýhodami, která je doplněna o srovnávací tabulku s parametry. Poslední kapitola je zaměřena na teoretický návrh modulu superkapacitorů.
Linguistic Analysis of the Press Releases of a Selected IT Company
Přidal, Tomáš ; Haupt, Jaromír (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na manipulativní jazyk užívaný tiskových zprávách. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je vysvětlen pojem tisková zpráva a zároveň jsou popsány všechny náležitosti. Dále jsou popsány metody cílené komunikace, přesvědčování a manipulativního jazyka. V praktické části je provedena analýza tiskové zprávy za pomoci nabitých znalostí. Cílem této práce je analyzovat a identifikovat takový jazyk v tiskové zprávě.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.