National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Freedom of Conscience and Religious Policy of Soviet Power in South of Ukraine in 1917-1939 (Historical and Legal aspect): from State to Individual
Bilash, Oleksandr ; Lášek, Jan Blahoslav (advisor) ; Šafin, Ján (referee) ; Přibyl, Stanislav (referee)
Resume The thesis is a theoretical generalization and solution of the scientific problem, which consists of the analysis and characterization of the process of formation and development of the right to freedom of conscience, the functioning of this institution in the conditions of the anti-church policy of the Soviet government and clarifying the specific features of the religious policy of the Soviet state in 1917- 1939 and its impact on civil society and individuals (in particular, priests and clergymen, believers, members of their families), through repressive methods of control and coercion. Having investigated the stages of formation and development of the institutions of freedom of conscience and religion (tolerance in certain historical stages of world history), the genesis of views on freedom of conscience and its legislative consolidation in the religious policy of Soviet power in 1917-1939, as well as the influence of state atheistic policy ( in this case, repressive policies) on the fate of individual personalities or groups, in particular clergy, activists and members of religious communities, members of their families, we came to certain theses, which is a response to these challenges in our research: 1) by defining the structure and generalizing various scientific approaches to understanding...
Undergroud Church and Secret Ordinations. A Canonical study of the Situation in Czechoslovakia 1948-1989
Vybíralová, Eva ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Němec, Damián (referee)
Title: Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 Name: Eva Vybíralová Department: Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK Supervisor: prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc. Abstract The aim of this project was the study of the ordination law, the history of the hidden church, and the subsequent research and comparison of all "types" of secret ordinations in all levels (ordination and consecration) granted during the Communist regime of 1948-1989 in Czechoslovakia or to Czechoslovak citizens abroad, especially from the perspective of the canon law. The presented dissertation consists of an introduction, seven chapters and a conclusion. The first chapter gives the basics of the ordination law, the second chapter describes the relations between the Church and the state during the relevant historical period in Czechoslovakia and the first secret Episcopal ordinations. The third chapter introduces the Mexican faculties. The fourth chapter introduces the other secret faculties granted to the Church in Czechoslovakia, from which, among other things, the ordination activities of the Jesuit bishops and Felix Davídek was unfolded. The fifth chapter provides an digression to the subject of secret ordinations given to Czechoslovak...
Education in Ecclesiastical Law at Faculties of Theology and Law in the Czech Lands in the Years 1918-1989
Nohel, Petr ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Szabo, Miloš (referee)
The work deals with the history of teaching religious-legal subjects of theology and law in the Czechlands in the years 1918-1989. The author examines the structure of all subjects thematically related to canon law and describes changes depending on the legislative and historical contexts of individual time periods. The work also maps the roles of different lecturers at universities that have been providing religious-legal subjects. Moreover, the author mentions major publications of those teachers. In its conclusion the thesis presents structured medallions of the teachers mapping their studies, subsequent exposure to individual universities, their publishing and other relevant activities in ecclesiastical structures. Complete lists of religious-legal subjects are then included in separate annexes chronologically grouped separately for each university.
Legal Situation in the Diocese of Litoměřice from 1989 to 2010
Přibyl, Stanislav ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Plavec, Karel (referee)
The first part of the doctoral thesis approaches its topic from the historical point of view: firstly, it summarises the history of the Diocese of Litoměřice from the erection of the Chapter of Canons in 1057; secondly, it briefly describes the history of the Diocese from its foundation in 1655 to 1989; thirdly, the events from 1989 to 2010 are discussed in detail, i.e. the episcopacy of Msgr. Josef Koukl after 15 years of vacant see in the context of the reconstruction of the Diocese after the fall of the communist regime, the situation in the Diocese during the episcopacy of Bishop Pavel Posád, the following period when the Diocese was administered by Dominik Duka and finally the time after Bishop Jan Baxant took canonical possession. The second part of the doctoral thesis is divided into six chapters and approaches the chosen period thematically according to the branches of the Canon Law. It tackles the governance of the Diocese, personnel and territorial-administrative matters, the exercise of the legislative, administrative and judicial power within the establishment and application of the Canon Law from 1990 to 2010. The thesis investigates activities of the Diocesan Bishops, of the Vicars General and Episcopal Vicars and of the Diocesan Curia; it deals with the exercise of the judicial power...
Impacts of diversity of rites on matrimonial cases at ecclesiastical courts
Szabo, Miloš ; Hrdina, Antonín (advisor) ; Přibyl, Stanislav (referee) ; Ventura, Václav (referee)
Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly, ležící na východ od římské říše, které se stejně jako ta římská nazývaly církví. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. V průběhu dějin došlo několikrát k narušení jejich komunikace s Římem, ale i mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy z různých důvodů dochází k velkým migračním vlnám, se některá církevní společenství, doposud považována striktně za východní, dostávají do diaspory s latinskou církví, čímž vzniká nejen velká pravděpodobnost růstu počtu smíšených intereklesiálních manželství, ale zároveň také zvýšené množství manželských kauz, které bude muset následně řešit církevní soud. Aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, je potřebné znát jak historii těchto východních církví, mezi nimiž je i dvacet dva sjednocených s Římem (tedy východní katolické církve), tak i především jejich teologická specifika,...
The Office of the Vicar General
Přibyl, Stanislav ; Hrdina, Antonín (referee) ; Plavec, Karel (referee)
The initial part of the thesis deals with the term of the ecclesiastical office in general. An ecclesiastical office is any function constituted in a stable manner by divine or ecclesiastical ordinance to be exercised for a spiritual purpose. An ecclesiastical office is conferred to a suitable person with canonical provision. An office might be lost due to natural causes, due to the will of its holder or due to the will of the competent authority. The following parts of the thesis deal with its proper topic, i.e. the office of the vicar general. Firstly, a brief history of this office is mentioned: the origins of the office of the vicar general go back to the administrative organisation of the Roman Empire, and the office itself was developed in the Middle Ages after the papal seat had been removed to Avignon. There is also a reference to vicars general in the Czech history and to the probably most famous holder of this office, to St John of Nepomuk. Secondly, the qualities of the office of the vicar general are analysed, i.e. the nature of the power, its exclusivity and uniqueness in the diocese, its relation to the diocesan bishop and to other authorities of the diocese and competences of the vicar general. Finally, the thesis deals with limits related to the office of the vicar general and with...
The Pope as a Patriarch of the West
Rajsiglová, Eva ; Přibyl, Stanislav (advisor) ; Ventura, Václav (referee)
In this thesis we observe historical evolution of eastern and western Patriarchates and compare their canonical concepts. Then we consider different attitudes of experts as well as Church hierarchy to the existence of Latin Patriarchate with the Roman Bishop as its head. The Vatican authorities abolished in the year 2006 the Papal title "Patriarch of the West" and gave an official comment several weeks later. In this work we give an overview of reactions of western and eastern theologians to this act and sketch possible ecclesiological and ecumenical consequences.
Beginnings of Hierarchical Order in the Early Church
PŘIBYL, Stanislav
The issue of ecclesiastical ministries, services and offices has always attracted attention of theological scholars and church ministers. The early Christian Church shows a great variability of its organizational models. The suitable starting point for their explanation is the charismatic phenomena in the earliest Church. In the Epistle to the Ephesians, prophets stand alongside the apostles as those who form the fundaments of Church teaching. According to Luke's Acts, the imposition of hands accompanies the mediation of the Spirit during the process of being entrusted with various services in the Church. There are numerous specifications of charismata in St Paul's letters; at the same time, some of these gifts can transform into permanent offices, like those of leadership or teaching. Early Christians especially revered martyrdom, particularly that of their pastors. Itinerant prophets also enjoyed high esteem. Their pronouncements in ecstatic moments were considered inspired by the Holy Spirit. Nevertheless, itinerant missionaries potentially also presented a grave danger of heresies that could spread among the faithful. However, the constitutive role in the Church belonged undoubtedly to the apostles, the only ministry established by the Lord himself. According to Luke's writings, the concept of apostles is reduced only to the Twelve. Nevertheless, Paul in his letters appeals to his personal apostolate. Besides that, a clearer concept of apostolate in the early Church there can be found also, namely that of the missionaries. In the Jewish Christian milieu, the early Church followed in the exercise of the presbyter's ministry, known from the synagogue life. In the Pastoral Epistles, presbyters operate together with deacons and bishops as leaders of the various Churches. In the epistles of Ignatius of Antiochia, dated to the beginning of the second Christian century, the three grades of Church hierarchy, i.e. the deacons, the presbyters and the sole bishop, are mentioned as already existing. This type of monarchic episcopacy soon became the prevalent leadership model of Church organization, known throughout its history.

See also: similar author names
3 PŘIBYL, Stanislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.