Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Load State of an Aircraft with an Elastic Wing
Schoř, Pavel ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Slavík, Svatomír (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
This thesis proposes a methodology, how to calculate the load state of an aircraft with an elastic wing by first-order panel panel method according to Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 coupled to a struc- tural analysis method according to Píštěk et al., Pevnost a životnost letadel I, 1988 and Lebofsky,Numerically Generated Tangent Stiffness Matrices for Geometrically Non-Linear Structures, 2013. For a flow, which is similar to a potential flow, panel methods can provide an accurate information about all characteristics required for a calculation of aerodynamic load. Unlike the CFD based methods, this method can be used on an average personal computer.
Přestavba letounu VUT 051 RAY na dvoumotorovou variantu
Jílek, Jan ; Mališ, Michal (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem přestavby jednomotorového letounu VUT 051 RAY s elektrickou pohonnou jednotkou na dvoumotorovou verzi letounu s názvem VUT 051 RAY-DUO. V práci byl ověřen rozsah centráží VUT 051 RAY-DUO, dále navržena pohonná jednotka s vrtulí v prstenci, stanoveny výkony letounu a ověřena řiditelnost v režimu selhání jednoho z motorů. Návrh nové pohonné jednotky byl ověřen pevnostní kontrolou závěsů prstence a následně byl sestaven rozpočet na přestavbu.
Návrh úprav letounu VUT 001 MARABU s pohonem vodíkovými palivovými články a bateriemi
Bencalík, Karol ; Píštěk, Antonín (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je návrh přestavby letounu VUT 001 Marabu na pohon pomocí palivových článků a akumulátorů. Byl sestaven přehled komponentů dostupných na trhu, jejich zástavby do letounu společně s konstrukčním návrhem uchycení elektromotoru ke stávající konstrukci. Práce dále obsahuje hmotnostní a centrážní rozbor stanovení letových výkonů a kontrolu stability.
Optimalizace chladicího systému letounů
Lajza, Ondřej ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Horák, Aleš (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na optimalizaci chladicího systému letounů. Pro návrh optimálního systému je důležité znát hodnotu tlakové ztráty. Úvod práce je věnována způsobům chlazení pístových spalovacích motorů. Zde je uveden popis chladicího systému letounů, tak i automobilů. Na tuto část navazují charakteristiky chladičů a jejich určování. Poté jsou popsány základní typy měřících tratí pro měření těchto charakteristik a měřící trať na Leteckém ústavu. Praktická část práce se pak věnuje kalibraci měřící trati a poté již měření chladičů. Dále byl proveden CFD výpočet (zjednodušený model chladiče, tak i model prvku chladiče). Výpočty a měření byly vzájemně srovnány. Měření bylo srovnáno s měřením ve specializované zkušebně chladičů.
Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING
Šurkala, Martin ; Horák, Marek (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je náhrada stávající pohonné jednotky M 337AK letounu Zlin 142 za pohonnou jednotku typu Lycoming s odpovídající vrtulí. Dalším úkolem je zástavba příďového podvozku typu VUT 100. První část této práce se zabývá volbou náhradní pohonné jednotky. V této části jsou jednotlivé motory porovnávány s ohledem na letové výkony (stoupání atd.). Další část se zabývá výpočtem nových centráží, obálek zatížení a zatížení působícího na motorové lože. Poslední část se zaměřuje na konstrukční návrh zástavby pohonné jednotky a pevnostními výpočty.
Návrh rekonstrukce střední části trupu letounu Z 143 náhradou za poloskořepinu
Zamazal, Jakub ; Mališ, Michal (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí střední části trupu letounu Z 143 z příhradové konstrukce na konstrukci poloskořepinovou. V práci je proveden koncepční návrh poloskořepinové střední části trupu, přičemž nosníky centroplánu jsou pevnostně dimenzovány a kontrolovány. V práci je proveden hmotnostní rozbor a výpočet centráží letounu s navrhovanou poloskořepinovou konstrukcí. V druhé půli práce je provedna studie možného konstrukčního řešení zatahovacího podvozku. Práce ukazuje, že použitím poloskořepinové konstrukce je možno ušetřit hmotnost letounu a tato konstrukce také otevírá možnosti v dalším vylepšování letounu Z 143. Tato práce tedy může sloužit jako studie proveditelnosti přestavby střední části trupu letounu Z 143.
Optimalizace chladicího systému letounů
Lajza, Ondřej ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na optimalizaci chladicího systému letounů. Pro návrh optimálního systému je důležité znát hodnotu tlakové ztráty. Úvod práce je věnována způsobům chlazení pístových spalovacích motorů. Zde je uveden popis chladicího systému letounů, tak i automobilů. Na tuto část navazují charakteristiky chladičů a jejich určování. Poté jsou popsány základní typy měřících tratí pro měření těchto charakteristik a měřící trať na Leteckém ústavu. Praktická část práce se pak věnuje kalibraci měřící trati a poté již měření chladičů. Dále byl proveden CFD výpočet (zjednodušený model chladiče, tak i model prvku chladiče). Výpočty a měření byly vzájemně srovnány. Měření bylo srovnáno s měřením ve specializované zkušebně chladičů.
Optimalizace chladicího systému letounů
Lajza, Ondřej ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na optimalizaci chladicího systému letounů. Pro návrh optimálního systému je důležité znát hodnotu tlakové ztráty. Úvod práce je věnována způsobům chlazení pístových spalovacích motorů. Zde je uveden popis chladicího systému letounů, tak i automobilů. Na tuto část navazují charakteristiky chladičů a jejich určování. Poté jsou popsány základní typy měřících tratí pro měření těchto charakteristik a měřící trať na Leteckém ústavu. Praktická část práce se pak věnuje kalibraci měřící trati a poté již měření chladičů. Dále byl proveden CFD výpočet (zjednodušený model chladiče, tak i model prvku chladiče). Výpočty a měření byly vzájemně srovnány. Měření bylo srovnáno s měřením ve specializované zkušebně chladičů.
Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu
Mikulášek, Miloš ; Vaněk, František (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické charakteristiky a letové výkony. V závěru práce jsou odhadnuté náklady na vývoj a výrobu.
Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications
Hradil, Jiří ; Rudolf, Pavel (oponent) ; Růžička, Pavel (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
The goal of this doctoral thesis is to analyze and develop parameterization algorithms for 2D and 3D shape optimization in the context of industrial aircraft aerodynamic design based on simulations with CFD. Aerodynamic shape optimization is an efficient tool that aims at reducing the cost of the process of aircraft design. A tool that is based on automatization of the search for the optimum shape. Key part of successful aerodynamic shape optimization is the use of appropriate parameterization method, a method that should guarantee the possibility of reaching optimum shape. The parameterization methods used in aerodynamic shape optimizations are still not ready for complex industrial applications, which are present on modern passenger aircrafts with swept cranked wings with winglets and engine pylons, fuselage-wing interactions etc. So there is a need for general parameterization method that applies on wide variety of different geometries.The Free-Form Deformation (FFD[1]) parameterization can, thanks to its geometry handling qualities, be the answer to this need. Adaptive parameterization should automatically modify parameterization grid (lattice) to get appropriate lattice in regions of interest. Such that will allow sufficient control of deformations of the object with respect to reaching optimum shape and fulfilling optimization constraints. First application is in the surface deformation. The other proposed goal is development of the FFD parameterization that can do both surface deformations and CFD mesh deformations, while enabling large object deformations and preserving the level of mesh quality during the process.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.