National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Switching arc diagnostics in DC contactor
Píška, Jakub ; Kloc, Petr (referee) ; Valenta, Jiří (advisor)
Cílem této diplomové práce bylo provést diagnostiku vysokonapěťového stejnosměrného stykače se zaměřením na zpětnou komutaci a lepení oblouku, navrhnout a ověřit úpravy, které odstraní tyto negativní jevy. Měření obloukového napětí, tlaku a pomocí rychlokamery byly použity při diagnostice těchto jevů. Změny na arcrunnerech a jhu magnetického obvodu byly využity při jejich odstraňování. Úpravy na arcrunneru zmenšily skokové nárusty délky oblouku a úpravy na jhu navýšily sílu na oblouk mezi rozevírajícími se kontakty. Navrhnuté změny na stykači snížily časovou ztrátu v důsledku zpětné komutace, a tak zkrátily čas přenosu oblouku.
Contact erosion of switching devices
Píška, Jakub ; Šimek, David (referee) ; Valenta, Jiří (advisor)
This bachelor thesis deals with the erosion of contacts, as one of the negative phenomena affecting contacts of switchgears. In its first part, it briefly summarizes the other negative influences that must be considered when designing switching devices. In the following part, the physical mechanism of erosion and the primary criterion of assessment - weight loss are approached. The last and main part of the work deals with design of the contact system for comparing this loss for for frequently used materials and testing on a real switchgear. After the tests, the results were analyzed primarily from the perspective of ignition angles, the polarities of the current pulse and the current flowing through the arc. Taking into account the influence of the material composition, the size of the contacts and the presence of the arc-runner.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.